Aktiv eller passiv aktiestrategi?

Du kan selv vælge

Der findes to grundlæggende forskellige måde at investere i aktier på:

En passiv investeringsstrategi, eller indeks-strategi, hvor man investerer passivt i alle aktier i verden, afhængig af selskabernes markedsværdi. I en sådan strategi følger afkastet altid det gennemsnitlige markedsafkastet. En fordel ved en passiv investeringsstrategi er, at omkostningsniveauet er lavere end i en aktiv investeringsstrategi. Til gengæld bliver afkastet aldrig bedre end aktiemarkedets gennemsnitsafkast.

En aktiv investeringsstrategi, hvor aktiebeholdningerne justeres over tid og dermed afviger fra aktiemarkedets gennemsnitsafkast. Formålet med denne strategi er at skabe et afkast, der på langt sigt er højere end markedernes gennemsnitlige afkast. En ulempe er at der kan være store afvigelser fra markedsafkastet – også i nedadgående retning. Klik her for at læse en mere detaljeret beskrivelse af vores strategi for aktiv aktieudvælgelse.

I Falcon Porteføljepleje kan du selv vælge strategi, også en kombination af aktiv og passiv strategi.

AFKAST

Vores indeks-strategi vil pr. definition altid give et afkast, der følger markedsafkastet, uanset om markedet stiger eller falder.

Vores aktive aktiestrategi har hidtil givet et langsigtet afkast, der er højere end markedsafkastet. Vi planlægger at fortsætte med at skabe merafkast ved at kombinere akademisk anerkendte aktiestrategier til én samlet aktiv investeringsstrategi.

Vi kombinerer de bedste strategier

Blandt akademikere og praktikere er der udbredt enighed om at fire af de bedste investerings-strategier er disse:

 1. Investering i kvalitetsaktier, dvs. aktier med høj finansiel kvalitet (eksempelvis lav gæld og god indtjening)
 2. Investering i aktier med lav volatilitet, dvs. aktier med mindre kursudsving end gennemsnittet
 3. Investering i momentum-aktier, dvs. de aktier der har klaret sig bedst det seneste halve til hele år
 4. Investering i value-aktier, dvs. aktier der er lavt prissatte (eksempelvis lav P/E)

Alle fire strategier har hver for sig leveret betydelige merafkast i forhold til verdensmarkedsindekset. De gennemsnitlige årlige merafkast målt over de sidste 25 år er:

 • Kvalitetsaktier: +3,1% p.a.
 • Aktier med lav volatilitet: +0,7% p.a.
 • Momentum-aktier: +4,1% p.a.
 • Value.aktier: +2,8% p.a.

Investerings-strategiernes merafkast svinger meget over tid, og det er derfor vigtigt, at man udvælger sine aktieinvesteringer med omhu. I nogen perioder er det eksempelvis bedst at være overvægtet i momentumaktier, mens det andre perioder er bedst at være overvægtet i valueaktier.

Fra 2010 til 2020 var afkastet på valueaktier markant lavere end markedet, og afkastet på momentumaktier var markant bedre. Fra slutningen af 2020 har det været omvendt.

 

 

Ønsker du nyheder fra
Falcon Fondsmæglerselskab?

 • DU FÅR BLANDT ANDET:

  • Tips til din porteføljepleje og formueforvaltning
  • Artikler om investering og investeringsstrategier
  • Indblik i vores porteføljer og deres afkast

  Ingen spam. Kun seriøse og relevante mails.

 • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.