Aktiv eller passiv aktiestrategi?

Du kan selv vælge

Der findes to grundlæggende forskellige måde at investere i aktier på:

En passiv investeringsstrategi, eller indeks-strategi, hvor man investerer passivt i alle aktier i verden, afhængig af selskabernes markedsværdi. I en sådan strategi følger afkastet altid det gennemsnitlige markedsafkastet. En fordel ved en passiv investeringsstrategi er, at omkostningsniveauet er lavere end i en aktiv investeringsstrategi. Til gengæld bliver afkastet aldrig bedre end aktiemarkedets gennemsnitsafkast.

En aktiv investeringsstrategi, hvor aktiebeholdningerne justeres over tid og dermed afviger fra aktiemarkedets gennemsnitsafkast. Formålet med denne strategi er at skabe et afkast, der på langt sigt er højere end markedernes gennemsnitlige afkast. En ulempe er at der kan være store afvigelser fra markedsafkastet – også i nedadgående retning.

I Falcon Porteføljepleje kan du selv vælge strategi, også en kombination af aktiv og passiv strategi.

AFKAST

Vores indeks-strategi vil pr. definition altid give et afkast, der følger markedsafkastet, uanset om markedet stiger eller falder.

Vores aktive aktiestrategi har hidtil givet et langsigtet afkast, der er højere end markedsafkastet. Vi planlægger at fortsætte med at skabe merafkast ved at kombinere akademisk anerkendte aktiestrategier til én samlet aktiv investeringsstrategi.

Vi kombinerer de bedste strategier

Blandt akademikere og praktikere er der udbredt enighed om at fire af de bedste investerings-strategier er disse:

 1. Investering i value-aktier, dvs. aktier der er lavt prissatte (eksempelvis lav P/E)
 2. Investering i momentum-aktier, dvs. de aktier der har klaret sig bedst det seneste halve til hele år
 3. Investering i aktier med lav volatilitet, dvs. aktier med mindre kursudsving end gennemsnittet
 4. Investering i kvalitetsaktier, dvs. aktier med høj finansiel kvalitet (eksempelvis lav gæld og god indtjening)

Tre af strategierne har hver for sig leveret betydelige bedre afkast end verdensmarkedsindekset. De gennemsnitlige årlige merafkast målt over de sidste 25 år er:

 • Value-aktier: +2,7% p.a
 • Momentum-aktier: +2,3% p.a.
 • Kvalitetsaktier: +3,2% p.a.

Aktier med lav volatilitet har haft et gennemsnitligt afkast på niveau med verdensmarkedet i perioden, selv om kursudsvingene var væsentligt lavere end verdensmarkedet. Beta var 0,62 i perioden.

Investerings-strategiernes merafkast svinger dog meget over tid, og det er derfor vigtigt, at man udvælger sine aktieinvesteringer med omhu. I nogen perioder er det eksempelvis bedst at være overvægtet i momentumaktier, mens det andre perioder er bedst at være overvægtet i valueaktier.

Fra 2010 til 2020 var afkastet på valueaktier markant lavere end markedet, og afkastet på momentumaktier var markant bedre. Fra slutningen af 2020 har det været omvendt. I Falcon porteføljepleje har vi derfor, været undervægtet i momentum-aktier i de seneste år.

 

Ønsker du nyheder fra
Falcon Fondsmæglerselskab?

 • DU FÅR BLANDT ANDET:

  • Tips til din porteføljepleje og formueforvaltning
  • Artikler om investering og investeringsstrategier
  • Indblik i vores porteføljer og deres afkast

  Ingen spam. Kun seriøse og relevante mails.

 • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.