Blade

De bedste investeringsfaktorer i 2020

Nedenfor vises aktieafkastet i 2020 i danske kroner, hvis man havde investeret i globale aktier udvalgt på fem forskellige måder:

 1. Momentum (aktier hvis værdi er steget mest de sidste 6-12 måneder)
 2. Kvalitet (aktier med stabile overskud og stærk balance)
 3. Verdensmarkedsindekset (alle aktier i verden vægtet ud fra markedsværdi)
 4. Lav volatilitet (aktier med relativt lave udsving i aktiekurserne)
 5. Value (aktier der er lavt værdiansatte i forhold til for eksempel overskud)

Som det ses, har det haft særdeles stor betydning hvordan man har udvalgt sine aktier i 2020.

Verdensmarkedet gav et gennemsnitsafkast på +4,4%, mens afkastet på value-aktier var 17%-point lavere med et årsafkast på -10%. Momentum- og kvalitetsaktier havde modsat et rigtig godt år med afkast på henholdsvis +18,6% og +12,0%

For at give et bedre overblik over de enkelte faktorers udvikling på månedsbasis vises nedenfor investeringsfaktorernes merafkast sammenholdt med verdensmarkedsindekset.

Det er interessant at se, at aktier med lav volatilitet, der oftest vurderes som et relativt sikkert element i en portefølje, stiger i starten af året, da investorerne omlagde til disse aktier i forbindelse med aktieuroen der opstod i starten af sundhedskrisen.

Da markedet steg i marts, blev denne type aktier solgt fra igen. Det skyldes at investorerne ikke ønsker at være eksponeret i aktier, som kun svinger lidt i et marked, hvor aktiemarkedet stiger kraftigt.

Det har således, igen i 2020, været en klar fordel at være meget bevidst om, hvilke aktier man investerer i, og hvilke metoder der er anvendt til at udvælge dem.

Hvis du ønsker det, er det ikke vanskeligt at eksponere din portefølje mod udvalgte investeringsfaktorer, og du er velkommen til at kontakte os hvis du vil vide mere om, hvordan du gør det i praksis.

Klik her for at læse mere om multifaktor investering.

Ønsker du nyheder fra
Falcon Fondsmæglerselskab?

 • DU FÅR BLANDT ANDET:

  • Tips til din porteføljepleje og formueforvaltning
  • Artikler om investering og investeringsstrategier
  • Indblik i vores porteføljer og deres afkast

  Ingen spam. Kun seriøse og relevante mails.

 • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.