Det er ”livsfarligt” at udskyde sin investering

Hvis man havde investeret 1 mio.kr. i aktier for 5 år siden, ville man have opnået et positivt afkast på ca. 500.000 kr. En periode der både omfatter sundhedskrisen i 2020 og aktieuroen i 2022.

Hvis man i den periode var gået glip af de 5 bedste dage på aktiemarkedet, ville det samlede afkast have været tæt på 0 kr. Man var således gået glip af hele gevinsten på en ½ mio.kr, og man kunne lige så godt have ladet være med at investere.

Det er således altafgørende at være investeret i de dage, hvor aktiemarkedet har særligt store afkast. Desværre kan ingen forudse, hvornår det sker. Det bedste man kan gøre er at være investeret hele tiden. På den måde er man 100% sikker på at få fuld valuta for de særligt positive dage på aktiemarkedet.

I nedenstående 5-års grafik kan man se, hvornår de 5 bedste dage på aktiemarkedet har været. Man kan også se, hvilken forskel de ville have haft på afkastet.

 

 

Alle 5 dage var i forbindelse med sundhedskrisen i 2020. To af dagene (+9,3% og +6,0%) var mens aktiemarkedet faldt kraftigt. Den ene dag var netop den dag, hvor markedet vendte fra et faldende til et stigende marked (+ 9,4%). De sidste to dage (+6,2% og +7,0%), var i perioden efter vendingen, hvor markedet steg kraftigt.

Effekten af at være investeret hele tiden er endnu større for længere tidsperioder:

Hvis man gik glip af de 10 bedste dage på aktiemarkedet, de seneste 10 år, mistede man en gevinst på 1½ mio.kr.  Hvis man gik glip af de 20 bedste dage på aktiemarkedet, de seneste 20 år, mistede man en gevinst på næsten 4 mio.kr.

Man ser tydeligt forskellen mellem at være investeret med eller uden de 20 bedste dage de seneste 20 år:

 

 

Hvis man var investeret i hele perioden, ville afkastet have været 9,8% om året, mens det kun ville have været 2,9% om året, hvis man ikke havde været investeret i de 20 bedste dage.

Det er interessant at se, at de særligt gode dage ofte kommer i forbindelse med aktiekriser: Sundhedskrisen i 2020, som beskrevet ovenfor, og i høj grad finanskrisen i 2008. Der var herudover en enkelt dag under finanskrisen i 2011, en enkelt dag under 2018-krisen (handelskrig med Kina samt frygt for stigende renter og recession) samt en enkelt dag i 2022, der jo også var et uroligt år på aktiemarkedet.

Det er således meget risikabelt at sælge sine aktier, når der er aktieuro: Man risikerer, at aktiemarkedet stiger igen – lige efter at man har solgt sine aktier. Man kan dog også være heldig og være i en situation, hvor aktiemarkedet falder, efter at man har solgt sine aktier – og så har man undgået et tab. Problemet er, at stort set alle, der er så heldige at sælge ud på det rigtige tidspunkt, oplever, at de ikke får købt aktierne igen, før markedet er vendt. Som nævnt ovenfor sker vendingerne ofte hurtigt. I 2020 steg markedet med 9,3% den første dag efter, at bunden var nået. Det var der ingen, der havde forudset.

Vores anbefaling

Hvis du på grund af frygt for fald i aktiemarkedet ikke er fuldt investeret i dag, er vores anbefaling, at du bør investere hele kontantbeløbet indenfor den nærmeste fremtid.

Om du skal investere i aktier, eller i en kombination af aktier og obligationer, afhænger af din risikoappetit og din investeringshorisont.

Risikoappetit er således ikke et spørgsmål om, hvorvidt man skal være investeret eller ej. Det skal man være hele tiden. Risikoappetit har i stedet betydning for, hvad man skal investere i. Eksempelvis hvor stor en andel af den samlede investering, der skal være i aktier.

Som investor vil man opleve dårlige dage, hvor kurserne falder. Man kommer også til at opleve mange gode dage. Hvis man ikke er klar til disse kursudsving, skal man ikke investere – og man skal så samtidig acceptere, at man heller ikke får noget afkast.

 

Nærværende artikels oplysninger er udarbejdet til brug for orientering. Den kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe, beholde eller sælge ejerandele i virksomheder og værdipapirer omtalt i artiklen, i Falcon Invest eller andre værdipapirer. Den kan ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af finansiel, juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges. Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast. Forfatteren, Falcon Invest og Falcon Fondsmæglerselskab A/S kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af dispositioner – eller mangel på samme – foretaget på baggrund af oplysningerne i denne artikel. Der tages forbehold for eventuelle fejl.

Ønsker du nyheder fra
Falcon Fondsmæglerselskab?

  • DU FÅR BLANDT ANDET:

    • Tips til din porteføljepleje og formueforvaltning
    • Artikler om investering og investeringsstrategier
    • Indblik i vores porteføljer og deres afkast

    Ingen spam. Kun seriøse og relevante mails.

  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.