Falcon Distribution

Se hvilke banker, vi har indgået distributionsaftaler med.

Falcon Fondsmæglerselskabs største kunde er investeringsforeningen Falcon Invest og dens 2 børsnoterede afdelinger. Forvaltningen baseres på eksistensen af momentum i de finansielle markeder.

Vi har indgået aftale med Falcon Invest om, at vi sælger, markedsfører og distribuerer Falcon Invest investeringsbeviser.

Vi har i forlængelse heraf indgået aftale med en række distributionsbanker, hvor bankens investeringsrådgiver kan være behjælpelige med at investere i Falcon Invest beviser. Aktuelt har Falcon aftaler med følgende banker:

***

Ønsker du at høre mere om mulighederne, er du velkommen til at kontakte Morten Trebbien på 23 64 79 28 eller via [email protected]