Distribution af Investeringsforeningen Falcon Invest

Falcon Fondsmæglerselskabs største kunde er Investeringsforeningen Falcon Invest og dens 5 børsnoterede afdelinger. Forvaltningen baseres på eksistensen af momentum i de finansielle markeder.

Momentuminvestering er, på  linje med valueinvestering, en empirisk belyst og veldokumenteret investeringsstrategi, som er fordelagtig at have i porteføljen.

Vi har indgået aftale med en række distributionsbanker, hvor bankens investeringsrådgiver kan være behjælpelige med at investere i Falcon Invest beviser. Aktuelt har Falcon aftaler med følgende banker:

***

Ønsker du at høre mere om mulighederne, er du velkommen til at kontakte Morten Trebbien på 23 64 79 28 eller via [email protected]