Distribution af Investeringsforeningen Falcon Invest

Falcon Fondsmæglerselskabs største kunde er Investeringsforeningen Falcon Invest og dens 5 børsnoterede afdelinger. Forvaltningen baseres på eksistensen af momentum i de finansielle markeder.

Momentuminvestering er, på  linje med valueinvestering, en empirisk belyst og veldokumenteret investeringsstrategi, som er fordelagtig at have i porteføljen.

Vi har indgået aftale med en række distributionsbanker, hvor bankens investeringsrådgiver kan være behjælpelige med at investere i Falcon Invest beviser. Aktuelt har Falcon aftaler med følgende banker:

Er du interesseret i Investeringsforeningen Falcon Invest kan du altid kontakte mig for spørgsmål eller andet.

Ønsker du at høre mere om mulighederne, er du velkommen til at kontakte kundedirektør Morten Trebbien på 23 64 79 28 eller via e-mail.