Vi skaber gode afkast

Sammenligning med afkast i en bankportefølje

Nedenfor ses de afkast man ville have opnået i sin bank over 5 år, hvis man hvis man havde en moderat risikoprofil og havde investeret 100.000 kr. den 1. september 2018 med henblik på at sælge investeringen 5 år senere. Det vil sige en investeringshorisont på 5 år. Oversigten viser også de omkostninger, som man ville have betalt i alt, hen over de 5 år.

Alle porteføljerne indeholder både aktier og obligationer.

Kilder: Falcon Porteføljepleje: Egne beregninger (Moderat risikoprofil, investeringshorisont på 5 år, 50/50 fordeling mellem aktiv og passiv investeringsstrategi). Andre: Pengeministeriet, artikel i Jyllandsposten 16. september 2023

Sammenligning med afkast i pensionsportefølje

Nedenfor ses afkastet i procent fra de danske pensionsselskabers største produkter for kunder med middel risiko og 15 år til pension. Opgørelsen er udarbejdet pr. 30. september 2023. Alle porteføljerne indeholder både aktier og obligationer.

Kilder: Falcon Porteføljepleje: Egne beregninger (Middel risiko, lang investeringshorisont, 50/50 fordeling mellem aktiv og passiv investeringsstrategi). Andre: Pensionsselskaberne, artikel i Jyllandsposten 7. oktober 2023

Sammenligning af aktieafkast

De fleste af vores kunder har både aktier og obligationer i deres porteføljer, men det kan være interessant at se på aktieafkastet alene. Som kunde i en bank vil man typisk blive rådet til at investere i en portefølje bestående af en global portefølje af valueaktier. Det vil sige aktier i selskaber, der vurderes som lavt prissat i forhold til selskabernes reelle værdi.

Nedenfor sammenlignes en traditionel value-investering med afkastet i en Falcon portefølje, hvor der investeres efter en aktiv investeringsstrategi.

Ønsker du nyheder fra
Falcon Fondsmæglerselskab?

  • DU FÅR BLANDT ANDET:

    • Tips til din porteføljepleje og formueforvaltning
    • Artikler om investering og investeringsstrategier
    • Indblik i vores porteføljer og deres afkast

    Ingen spam. Kun seriøse og relevante mails.

  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.