Forventninger om højere aktieafkast i de kommende 10 år

Rådet for Afkastforventninger udarbejder hvert halve år afkast- og inflationsprognoser, som alle pensionsudbydere skal anvende, når de beregner henholdsvis prognoser og afkastforventninger til kunderne.

Rådets forudsigelser er efter vores mening objektive, og derfor meget anvendelige, hvis man ønsker at forudsige de kommende års investeringsafkast.

Derfor er det interessant, at rådet har opjusteret det forventede 10-års afkast på aktier ganske markant: I den seneste afkastforudsigelse forventes aktiemarkedet at stige med 7,3% om året de næste 10 år. I den afkastforudsigelse, som blev udarbejdet et år tidligere, var forventningen, at 10-års afkastet ville være 5,9% årligt

Med andre ord er forventningerne til det fremtidige afkast øget med 1,4% om året i den seneste prognose.

Selvom aktiemarkedet er faldet i 2022, forventer Rådet for Afkastforventninger således, at kurstabene vil blive indhentet igen i de kommende år.

”Lige nu” er derfor ikke et dårligt tidspunkt at investere på.

Er kursfaldet i 2022 så et midlertidigt ”bump på vejen”?

Med den opdaterede prognose mener rådet, at hele kursfaldet i 2022 er midlertidigt, og at det dermed ikke har nogen som helst betydning for det langsigtede aktieafkast. Det giver ro i maven.

Det kan illustreres således:

Rådet offentliggjorde sine 2022-forventninger i oktober 2021. Hvis man havde investeret 1 mio.kr. i en bred portefølje af globale aktier umiddelbart herefter, i november 2021, var rådets forventning dengang, at formuen ville vokse med 5,9% om året i de kommende 10 år. Det ville have resulteret i en formue på 1.774 tkr. 10 år senere, i november 2031.

Det globale aktiemarked steg dog ikke i de 12 måneder, der gik efter udgivelsen af 2022-forventningerne. Tvært imod: Aktiemarkedet faldt med ca. 6% fra november 2021 til november 2022, og investeringen var således reduceret til 940 tkr.

1 år senere, i oktober 2022, udgav rådet sine 2023-forventninger, som lød på, at aktiemarkedet vil stige med 7,3% om året i de kommende 10 år.

Ved en investering på 1 mio.kr., med et afkast på -6% i det første år (2021/22) og et afkast på +7,3% i de efterfølgende 9 år, ville formuen være 1.772 tkr. i november 2031.

 

 

Det vil sige, at rådet er af den opfattelse, at en investering i november 2021 vil resultere i et afkast på +774 tkr. i 2031, også selvom aktiemarkedet er faldet i mellemtiden.

Der er således foretaget en opjustering af de fremtidige afkast, der svarer til kurstabet. Det vil sige, at man i efteråret 2022 forventede, at kurstabet vil være midlertidigt. For dem der investerer nu, vil man naturligvis nyde fordel af, at man ikke har oplevet markedsfaldet i 2022. Det vil sige, at man får det højere afkast, uden at have lidt tabet.

 

Nærværende artikels oplysninger er udarbejdet til brug for orientering. Den kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe, beholde eller sælge ejerandele i virksomheder og værdipapirer omtalt i artiklen, i Falcon Invest eller andre værdipapirer. Den kan ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af finansiel, juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges. Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast. Forfatteren, Falcon Invest og Falcon Fondsmæglerselskab A/S kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af dispositioner – eller mangel på samme – foretaget på baggrund af oplysningerne i denne artikel. Der tages forbehold for eventuelle fejl.

Ønsker du nyheder fra
Falcon Fondsmæglerselskab?

  • DU FÅR BLANDT ANDET:

    • Tips til din porteføljepleje og formueforvaltning
    • Artikler om investering og investeringsstrategier
    • Indblik i vores porteføljer og deres afkast

    Ingen spam. Kun seriøse og relevante mails.

  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.