Hvad koster Porteføljepleje?

De væsentligste omkostninger ved at investere professionelt via en porteføljeplejeaftale består af honorar til porteføljeforvalteren og interne omkostninger i investeringsfondene.

 

Honoraret til porteføljeforvalteren består oftest af et årligt honorar på mellem 0,3% og 1,0% af formuen. Hertil lægges 25% moms.

De interne omkostninger (ÅOP) i de investeringsfonde, der investeres i, kan variere meget, afhængig af investeringsfondenes sammensætning og investeringsstrategi.

Denne omkostningsstruktur anvendes af alle formueforvaltere, både af banker og af andre typer formueforvaltere – og uanset om det er såkaldte robot-forvaltere (computere), eller om det er personer, der varetager arbejdet som formueforvalter.

Honoraret for Falcon Porteføljepleje er 0 kr., og som kunde hos os består omkostningerne dermed udelukkende investeringsfondenes egne interne omkostninger, samt omkostninger ved køb og salg af de valgte investeringsfonde.

Det er således ikke dyrere for vores kunder at investere med en professionel rådgiver på sidelinjen, end det er at investere selv.

Vores indtægter består udelukkende af det honorar vi modtager for vores investeringsrådgivning til Investeringsforeningen Falcon Invest. Vores kunder modtager ingen fakturaer fra os.

HVAD SKAL MAN VÆRE SÆRLIGT OPMÆRKSOM PÅ?

Som investor skal man være meget opmærksom på hvor store omkostninger der er ved sin porteføljeplejeløsning. Der er en tendens til at informationer vedrørende omkostninger står med småt, og nogengange oplyses de slet ikke.

Vi oplever blandt andet, at en dansk bank ”glemmer” at give sine kunder det samlede overblik over omkostningerne: De oplyser om det honorar de fakturerer kunderne, men fortæller ikke om de omkostninger der afholdes i de investeringsfonde, som kunderne investerer i.

EKSEMPELSandhedenOplyses af banken
Brutto-afkast i investeringsfonde+7,0%Oplyses ikke
Omkostninger i investeringsfonde (ÅOP)-1,2%Oplyses ikke
Afkast efter omkostninger i investeringsfonde+5,8%+5,8%
Bankens faktura til kunden inkl. moms-1,0%-1,0%
Kundens samlede afkast+4,8%+4,8%
Samlede omkostninger excl. kurtage-2,2%-1,0%

 

Hvis en af Falcons kunder havde investeret i den samme portefølje, ville det årlige afkast have været 1,0% højere:

EKSEMPELSandhedenOplyses af bankenFalcon
Brutto-afkast i investeringsfonde+7,0%Oplyses ikke+7,0%
Omkostninger i investeringsfonde (ÅOP)-1,2%Oplyses ikke-1,2%
Afkast efter omkostninger i investeringsfonde+5,8%+5,8%+5,8%
Bankens/Falcons faktura til kunden inkl. moms-1,0%-1,0%0,0%
Kundens samlede afkast+4,8%+4,8%+5,8%
Samlede omkostninger excl. kurtage-2,2%-1,0%-1,2%

 

Falcon’s 10-års afkast vil i dette eksempel være ca. 150.000 kr. højere end bankens, for hver investeret million.

Da fremtidige investeringsafkast, i sagens natur, ikke kendes i forvejen, vil mange vurdere investeringsløsningen ud fra omkostningerne, og det vil i dette eksempel resultere i at den forkerte porteføljeforvalter vælges:

Vi hjælper dig naturligvis gerne med at finde ud af hvad dine reelle omkostninger er ved din nuværende porteføljeplejeaftale.

Ønsker du nyheder fra
Falcon Fondsmæglerselskab?

  • DU FÅR BLANDT ANDET:

    • Tips til din porteføljepleje og formueforvaltning
    • Artikler om investering og investeringsstrategier
    • Indblik i vores porteføljer og deres afkast

    Ingen spam. Kun seriøse og relevante mails.

  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.