Hvad koster Porteføljepleje?

De væsentligste omkostninger ved at investere professionelt via en porteføljeplejeaftale består af honorar til porteføljeforvalteren og interne omkostninger i investeringsfondene.

 

Honoraret til porteføljeforvalteren består oftest af et årligt honorar på mellem 0,3% og 1,0% af formuen. Hertil lægges 25% moms.

De interne omkostninger (ÅOP) i de investeringsfonde, der investeres i kan variere meget afhængig af investeringsfondenes sammensætning og investeringsstrategi.

Denne omkostningsstruktur anvendes af alle formueforvaltere. Det gælder både banker og andre typer formueforvaltere uanset om det er såkaldte robot-forvaltere (automatiserede løsninger), eller om det er personer, der varetager arbejdet som formueforvalter.

Honoraret for Falcon Porteføljepleje er 0 kr., og som kunde hos os består omkostningerne dermed udelukkende  af investeringsfondenes egne interne omkostninger, samt omkostninger ved køb og salg af de valgte investeringsfonde.

Det er således ikke dyrere for vores kunder at investere med en professionel rådgiver på sidelinjen, end det er at investere selv.

Vores indtægter består udelukkende af det honorar vi modtager for vores investeringsrådgivning til Investeringsforeningen Falcon Invest. Vores kunder modtager ingen fakturaer fra os.

Ønsker du nyheder fra
Falcon Fondsmæglerselskab?

  • DU FÅR BLANDT ANDET:

    • Tips til din porteføljepleje og formueforvaltning
    • Artikler om investering og investeringsstrategier
    • Indblik i vores porteføljer og deres afkast

    Ingen spam. Kun seriøse og relevante mails.

  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.