Hvor meget ESG får man for pengene?

“ESG er fup” skrev Elon Musk på Twitter. Hans selskab, Tesla, havde mistet sin plads i ESG-versionen af det ledende amerikanske S&P 500 indeks. Flere og flere investeringsprodukter og løsninger markedsføres som ESG-venlige, men hvor meget værdi skal man egentlig tillægge ESG-stemplet?

En artikel fra Bloomberg beretter om, at Tesla ellers gjort sit for at accelerere omstillingen mod mere miljøvenlig transport (E’et i ESG). Ifølge screeningsselskabet S&P Dow Jones, som agerer “Guds hånd” i tilvalg og fravalg af selskaber, er Tesla til gengæld, de seneste år, faldet bagefter på andre parametre (S’et og G’et).

Anklager om ringe arbejdsforhold giver bestemt ikke point. Selskabets dårlige håndtering af sager, hvor folk er omkommet eller kommet til skade ved brug af bilernes selvstyrende systemer, trækker heller ikke op. Manglende efterlevelse af selskabets forretningsetiske kodeks trækker yderligere ned.

Frustrationen var stor, da Elon Musk kunne konstatere, at olieselskabet Exxon Mobil stadig var at finde i ESG-indekset.

Da der ikke findes nogen tværgående konsensus eller ESG-standard, vil screeningselskaberne altid komme frem til noget forskelligt. Forskellene skyldes alene vidt forskellige metoder og præferencer.

Dette er ganske tankevækkende. Det viser, at selvom mærkninger og stempler kan være et godt udgangspunkt for valg af produkter, kan det endnu ikke stå alene. Som investor skal man derfor se sig godt for og lave sit hjemmearbejde, før man investerer.

Mange investeringsprodukter eller løsninger markedsføres ofte som ESG-venlige – men i hvor høj grad lever ESG-mærkningen egentlig op til den flotte indpakning? Mantraet om at have kendskab til det, man investerer i, gælder også indenfor bæredygtig investering.

Her vil vi gerne hjælpe dig lidt på vej. Derfor har vi gennemlyst 3 forskellige ETF’er fra iShares, som forvaltes af BlackRock:

 • iShares MSCI World ETF
 • iShares MSCI World ESG Screened ETF
 • iShares MSCI World SRI ETF

Vælger man at gå fra et verdensmarkedsindeks (MSCI World) til et verdensmarkedsindeks med ESG i navnet, får man følgende ændringer:

 • 77 færre selskaber end de 1.548, som indgår i verdensindekset.
 • 3 ud af 5 bæredygtighedsglober i Morningstar. Det er det samme som verdensindekset.
 • 155 selskaber med en høj eller alvorlig ESG-risiko. De indgår med en samlet vægt på 11%. Verdensmarkedsindekset har 184 af den type selskaber. Således har ESG-versionen kun 29 færre.

Det lyder ikke særlig ESG-venligt.

Bevares, ESG-porteføljens samlede CO2-udledning er 28% procent mindre end verdensindekset. Der er også fjernet selskaber fra kontroversielle brancher (atomvåben, tobaksindustri, tung olieindustri, etc.). Overtrædere af FN’s Global Compact principper er også fjernet.

ESG-indekset er dog mest designet til at undgå at ramme for meget forbi afkastet på verdensindekset. Det viser de få fravalg også.

Kigger vi til gengæld på SRI-indekset, som er meget restriktivt, ser det således ud:

 • 1.167 færre selskaber end de 1.548, som indgår i verdensindekset. Det vil sige, at 75% er frasorteret.
 • 5 ud af 5 bæredygtighedsglober i Morningstar. Toppen af toppen.
 • 23 selskaber med høj ESG-risiko med en samlet vægt på 3%. Der er ingen selskaber med alvorlig ESG-risiko.

Man kan derfor kalde ESG-versionen en form for “light”-udgave af en bæredygtig investeringsportefølje. Det skal man sætte sig godt ind i, inden man investerer.

ESG I NAVNET FORTÆLLER IKKE SÅ MEGET...

Herunder ses på Y-aksen den løbende kumulering af over- og undervægtning af alle aktierne i MSCI World relativt til World ESG og World SRI. Selskaberne er på X-aksen sorteret fra ud fra deres ESG-scores startende med lav ESG-risiko og gående mod høj ESG-risiko.

Når linjen stiger overvægtes aktien med den pågældende ESG-risiko i forhold til MSCI World. Når den falder enten undervægtes eller fravælges aktien den pågældende ESG-risiko helt i forhold til MSCI World.

Ser man på de to linjer, viser de væsentligt større fravalg i World SRI sig relativt til World ESG. World SRI stiger markant ved selskaber med lav ESG-risiko. Den falder lige så markant ved selskaber med høj eller alvorlig ESG-risiko.

ESG-versionens relativt få fravalg og vægtændringer afspejles i den fladere akkumulerede udvikling. En mere markant undervægtning af de selskaber med de dårligste ESG-scores, sker også først senere end for SRI-versionen.

STOR FORSKEL PÅ ESG OG SRI

Tabellen herunder vægtene for de 10 største selskaber i MSCI World og deres vægt i ESG ETF’en og SRI ETF’en. De 10 største selskaber indgår med en vægt på 17,5% i MSCI World. Alle selskaberne indgår også i ESG ETF’en og kun med små differencer i vægtningen. Forskellene for SRI ETF’en er væsentligt større.

At noget har ESG i navnet er således ikke en garanti for, at det opfylder en investors ønske om bæredygtige investeringsløsninger.

At noget bliver præsenteret som en bæredygtig investering – for det gør fonde med ESG i navnet – er heller ingen garanti.

Bæredygtighed er stærkt individuelt – både for investorer og screeningselskaber. Her handler det om at finde det rigtige match.

Et godt udgangspunkt er altid Morningstars bæredygtighedsglober. Det er gratis og giver et hurtigt overblik. Se dernæst også på, hvor meget der reelt er screenet væk. Få fravalg viser, at fokus handler mere om at holde afkastet på linje med sammenligningsindekset. Samtidig kan udbyderen markedsføre sig med, at man investerer efter både “E”, “S” og “G”.

Oplysningerne i dette materiale er udarbejdet til brug for orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe, beholde eller sælge ejerandele i virksomheder og værdipapirer omtalt i materialet, i Falcon Invest eller andre værdipapirer, ligesom de ikke kan betragtes som anbefalinger eller rådgivning af finansiel, juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Falcon Invest og Falcon Fondsmæglerselskab A/S kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af dispositioner – eller mangel på samme – foretaget på baggrund af oplysningerne i dette materiale.

Ønsker du nyheder fra
Falcon Fondsmæglerselskab?

 • DU FÅR BLANDT ANDET:

  • Tips til din porteføljepleje og formueforvaltning
  • Artikler om investering og investeringsstrategier
  • Indblik i vores porteføljer og deres afkast

  Ingen spam. Kun seriøse og relevante mails.

 • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.