Evidensbaseret værditilvækst

Opnå merafkast med
faktorinvestering &
momentumfaktoren

Scroll ned

Eksperter i momentum

Hos Falcon er vi eksperter i den evidensbaserede og akademisk anerkendte investeringsfaktor momentum.

Mandater & Distribution

Ud over at investere med os i de børsnoterede afdelinger i Investeringsforeningen Falcon Invest, er det muligt at indgå en individuel aftale med os om forvaltning af værdipapirporteføljer på et segregeret mandat eller at udbyde vores strategier via en distributionsaftale, eventuelt som white-label.

Teoretisk forankret

Forvaltningen baseres på momentum. Vi foretager alle handler og ændringer i kundens portefølje og fremsender naturligvis løbende rapportering omkring porteføljen. Kundens ledelse kan frit vælge om rapporteringen skal ske månedligt, kvartalsvis eller halvårligt.

Ledelse & Bestyrelse

På Falcon Invests hjemmeside forefindes mere information om ledelsen og bestyrelsen i Falcon Fondsmæglerselskab A/S.

Distributører

Ønsker du at høre mere om mulighederne og den værdi, vores momentumstrategier kan tilføje jeres kunder eller din/jeres portefølje, er du velkommen til at kontakte kundedirektør Morten Trebbien på [email protected] eller telefon 23 64 79 28.

Hør mere om mulighederne