Investering er et håndværk

Investering er et håndværk

Jo mere man ved om investering og investeringsmetoder, jo bedre bliver man til det.

Uden den nødvendige viden bliver investering desværre et spørgsmål om tilfældigheder – held og uheld – selv om det kan være svært at indrømme.

dygtig eller heldig?

Hvis 10.000 aktieanalytikere gættede tilfældigt på om aktiemarkedet vil gå op eller ned i det kommende år, vil 5.000 af dem få ret. Hvis disse 5.000 analytikere gættede igen året efter, ville 2.500 af dem få ret. I de følgende år vil antallet som har haft ret i alle årene være 1.250, 625, 312, 156, 83, 41, og 20. I år 10 vil 10 analytikere får ret for 10. år i træk.

Selv om aktieanalytikere ikke kan spå om fremtiden, vil der således være 10 analytikere, som 10 år i træk gætter rigtigt på, om aktiemarkedet stiger eller falder. I finansmedierne vil de blive udråbt som helte. Og inderst inde vil de nok selv bare håbe på at de er blandt de 50% som gætter rigtigt endnu et år, så de kan beholde deres heltestatus i medierne.

Selv om man ikke kan spå om fremtiden, kan man godt sikre sig at man ikke taber penge under aktieuro. Aktieinvestering er nemlig et håndværk, som man kan blive god til hvis man lærer om det, og hvis man øver sig.

læg en strategi

Fundamentet for at skabe gode langsigtede afkast, der ikke er baseret på tilfældigheder, er at lægge en strategi for hvordan man ønsker at investere, og at følge denne strategi, uden undtagelser. Det er det sidste, der er det sværeste.

En simpel strategi kan eksempelvis være denne:
• 60% af porteføljen skal være i højrisikoaktiver, eksempelvis aktier
• 40% af porteføljen skal være i lavrisikoaktiver, eksempelvis kontanter, samt korte og mellemlange euro-obligationer
• Aktierisikoen reduceres ved at man altid at være investeret i mindst 25 aktier
• Ingen af aktierne må fylde mere end 10% af aktieporteføljen.
• Den geografiske spredning af aktierne skal være som værdien af aktiemarkedet, globalt

Den første strategi-udfordring

Denne strategi kan være rigtig god, men allerede ved implementeringen møder den typiske danske investor en udfordring, nemlig at kun 2% af den samlede aktieportefølje må ligge i danske aktier. De 2% er det danske aktiemarkeds andel af det globale aktiemarked.

En 2%-grænse er yderst fornuftigt ud fra et professionelt aktieinvesteringsperspektiv, men langt størstedelen af danske investorer vil bevidst eller ubevidst bryde strategien, fordi de køber for mange danske aktier.

Et alternativ er naturligvis at beslutte at eksempelvis 25% af aktierne skal være investeret i danske aktier, vel vidende at dette øger porteføljens samlede risiko. Det kan være en rigtig god strategi for nogen.

Læs om de 4 andre typiske investeringsfejl i urolige tider

Ønsker du nyheder fra
Falcon Fondsmæglerselskab?

  • DU FÅR BLANDT ANDET:

    • Tips til din porteføljepleje og formueforvaltning
    • Artikler om investering og investeringsstrategier
    • Indblik i vores porteføljer og deres afkast

    Ingen spam. Kun seriøse og relevante mails.

  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.