Investering er et håndværk

Jo mere man ved om investering og investeringsmetoder, jo bedre bliver man til det. Uden den nødvendige viden bliver investering desværre et spørgsmål om tilfældigheder – held og uheld – selv om det kan være svært at indrømme.

dygtig eller heldig?

Hvis 10.000 aktieanalytikere gættede tilfældigt på om aktiemarkedet vil gå op eller ned i det kommende år, vil 5.000 af dem få ret. Hvis disse 5.000 analytikere gættede igen året efter, ville 2.500 af dem få ret. I de følgende år vil antallet som har haft ret i alle årene være 1.250, 625, 312, 156, 83, 41, og 20. I år 10 vil 10 analytikere får ret for 10. år i træk.

Selv om aktieanalytikere ikke kan spå om fremtiden, vil der således være 10 analytikere, som 10 år i træk gætter rigtigt på, om aktiemarkedet stiger eller falder. I finansmedierne vil de blive udråbt som helte. Og inderst inde vil de nok selv bare håbe på at de er blandt de 50% som gætter rigtigt endnu et år, så de kan beholde deres heltestatus i medierne.

Selv om man ikke kan spå om fremtiden, kan man godt sikre sig at man ikke taber penge under aktieuro. Aktieinvestering er nemlig et håndværk, som man kan blive god til hvis man lærer om det, og hvis man øver sig.

To gode råd er at lægge en investeringsstrategi, og at lave periodisk rebalancering af porteføljen.

læg en strategi

Fundamentet for at skabe gode langsigtede afkast er at lægge en strategi for hvordan man ønsker at investere, og at følge denne strategi, uden undtagelser. Det er det sidste, der er det sværeste.

En simpel strategi kan eksempelvis være denne:
• 60% af porteføljen skal være i højrisikoaktiver, eksempelvis aktier
• 40% af porteføljen skal være i lavrisikoaktiver, eksempelvis kontanter, samt korte og mellemlange euro-obligationer
• Aktierisikoen reduceres ved at man altid at være investeret i mindst 25 aktier
• Ingen af aktierne må fylde mere end 10% af aktieporteføljen.
• Den geografiske spredning af aktierne skal være som værdien af aktiemarkedet, globalt

Den første strategi-udfordring

Denne strategi kan være rigtig god, men allerede ved implementeringen møder den typiske danske investor en udfordring, nemlig at kun 2% af den samlede aktieportefølje må ligge i danske aktier. De 2% er det danske aktiemarkeds andel af det globale aktiemarked.

En 2%-grænse er yderst fornuftigt ud fra et professionelt aktieinvesteringsperspektiv, men langt størstedelen af danske investorer vil bevidst elelr ubevidst bryde strategien, fordi de køber for mange danske aktier.

Et alternativ er naturligvis at beslutte at eksempelvis 25% af aktierne skal være investeret i danske aktier, vel vidende at dette øger porteføljens samlede risiko. Det kan være en rigtig god strategi for nogen.

rebalancering: tjen penge på aktieuro

Hvis man har en strategi med 60% aktier og 40% obligationer, og aktiemarkedet falder med 30%, ligesom det gjorde under sundhedskrisen i 2020, vil aktieværdien falde betydeligt, og obligationsværdien vil være nogenlunde konstant. Porteføljens aktieandel vil falde fra 60% til 51,2% og obligationsandelen vil stige fra 40% til 48,8%.

Den samlede portefølje er derfor nu for lidt risikofyldt, idet der er færre aktier end planlagt. Porteføljen skal derfor tilpasses (rebalanceres) ved at gøre det kontra-intuitive, nemlig at sælge obligationer og købe aktier – selv om der er aktieuro.

Efter rebalanceringen har porteføljen igen fordelingen 60% aktier og 40% obligationer. Når aktierne stiger tilbage til niveauet før sundshedskrisefaldet, vil den samlede portefølje være 3,1% mere værd, end den var før aktieuroen. Klik her for at se beregningerne og læse mere om rebalancering.

At gennemføre sine rebalanceringer systematisk og med hyppige mellemrum kræver at man arbejder struktureret med sine investeringer.

Det kan være udfordrende, men fordelen er åbenlys: Man får konverteret aktieuro fra noget man taber penge på, til noget som man tjener penge på. Jo større aktieuro, jo mere kan man tjene.

Hvis man har besluttet at eksempelvis 25% af sin aktieportefølje skal være i danske aktier, kan man tjene penge på kursafvigelser mellem Danmark og resten af verden, ved at rebalancere mellem disse to typer af aktier.

Tre gode råd

Her er vores tre bedste råd til at undgå disse fejl

 1. Læg en velovervejet investeringsstrategi, meget gerne på skrift, og eventuelt i samarbejde med andre. Hold fast i strategien, også når det gør lidt ondt i maven på grund af aktieuro.
 2. Benyt dig af internationalt anerkendte investeringsteknikker, eksempelvis periodisk rebalancering af porteføljen så du sikrer dig at din portefølje hverken bliver for forsigtig eller for risikofyldt. Det gør at du kan udnytte aktieuroen til at tjene penge, i stedet for at tabe penge.
 3. Oprethold det store overblik og invester langsigtet. Skift ikke til kortsigtede beslutninger når der er aktieuro. Link til artikel om at investere langsigtet.

I Falcon Porteføljepleje undgår kunderne at tabe penge som følge af investeringsfejl. Det gør de fordi vi forvalter kundernes opsparing efter velafprøvede, strukturerede og nedskrevne investeringsstrategier.

Klik her hvis du kunne du tænke dig en gratis investeringsplan baseret på din egen økonomi

Klik her hvis du vil vide mere om Falcon Porteføljepleje

Fordelene ved Porteføljepleje

Ønsker du nyheder fra
Falcon Fondsmæglerselskab?

 • DU FÅR BLANDT ANDET:

  • Tips til din porteføljepleje og formueforvaltning
  • Artikler om investering og investeringsstrategier
  • Indblik i vores porteføljer og deres afkast

  Ingen spam. Kun seriøse og relevante mails.

 • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.