Vægt

Markedsværdivægtede vs. ligevægtede aktieporteføljer

En investor der havde investeret i en portefølje af amerikanske S&P 500 aktier, hvor det samme krone-beløb var investeret i hver enkelt aktie (en ligevægtet portefølje) ville siden maj 2003 have tjent 121.000 kr. mere pr. 100.000 kr. investeret end, hvis vedkommende havde fordelt investeringsbeløbet efter de enkelte selskabers markedsværdi (en markedsværdivægtet portefølje).

Det er meget tankevækkende, da den eneste forskel mellem de to porteføljer består i, hvordan aktierne vægtes. Ellers indeholder porteføljerne nøjagtigt de samme aktier.

Hvad der klarer sig bedst skifter over tid. Som det ses af nedenstående graf, har markedsværdivægt for eksempel klaret sig 20%-point bedre end ligevægt siden 2015, og indtil medio 2020 var denne forskel helt oppe på 36%-point.

Den samme tendens ses også i forbindelse med investering i globale aktier. Det har vi kunne mærke i Falcon aktiefondene, som er ligevægtede.

Afkastudvikling for et markedsværdivægtet og ligevægtet S&P 500. Målt i USD. Data fra SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) og Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP).

Forklaringerne på disse skift i performance kan være mange, og én er, at der er sket en stor tilstrømning af investormidler til passive markedsværdivægtede fonde de seneste mange år.

Dette har alt andet lige givet en større efterspørgsel efter de store selskaber, og dermed en selvforstærkende effekt, da de vægter mest i indeksene. Markedsværdivægt favoriserer med andre ord store og populære selskaber.

En anden supplerende vinkel er, at valueaktier, det vil sige selskaber med lav markedsværdi i forhold til deres indtjening, typisk er at finde i de mindre selskaber, og value har klaret sig relativt dårligt gennem en længere årrække. Det har trukket afkastet for ligevægt ned, da de mindre selskaber vægter mere med denne vægtningsmetode fremfor, når der markedsværdivægtes.

Siden ultimo 2020 har valueaktier haft markant bedre performance end markedet og andre faktorer, herunder momentum. Det har medført, at ligevægtede porteføljer også har gjort det godt, og klaret sig bedre end markedsværdivægtede porteføljer.

Ønsker du nyheder fra
Falcon Fondsmæglerselskab?

  • DU FÅR BLANDT ANDET:

    • Tips til din porteføljepleje og formueforvaltning
    • Artikler om investering og investeringsstrategier
    • Indblik i vores porteføljer og deres afkast

    Ingen spam. Kun seriøse og relevante mails.

  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.