Modtag gratis investeringsplan

Udfyld spørgsmålene nedenfor og modtag en personlig investeringsplan, inkl. information om afkast og omkostninger.

Investeringsplanen er baseret på uvildig og uafhængig investeringsrådgivning, da vi ikke modtager nogen form for provision.

For dig har det den fordel, at vi ikke har nogen skjulte dagsordener. Vores eneste interesse er at skabe den bedst mulige løsning for dig.

 • Indtast venligst et tal større end eller lig med 100000.
 • Risikoprofil og økonomi

 • Forklaring:

  Høj: Går efter et højt afkast og kan acceptere, at kursværdien svinger meget, og at der i perioder kan være negativt afkast af investeringerne.

  Mellem: Går efter et afkast over alm. indlån på en bankkonto, og kan acceptere, at kursværdien kan svinge en del og der kan være negativt afkast i perioder.

  Lav: Ønsker først og fremmest en stabil kursudvikling, og er tilfreds med, at afkastet kun er lidt over alm. indlån på en bankkonto

  Uanset svaret ovenfor kan du altid vælge at sælge dine investeringer med dags varsel.
 • Forklaring:

  Passiv investeringsstrategi: Investeringerne sammensættes, så afkastet (passivt) følger markedernes gennemsnitlige afkast så tæt som muligt. Afkastet kan aldrig blive bedre end markedernes gennemsnitsafkast, men omkostningsniveauet i en passiv investeringsstrategi er til gengæld lavere end i en aktiv investeringsstrategi.

  Aktiv investeringsstrategi: Investeringerne sammensættes, så afkastet forventes at være bedre end markedernes gennemsnitlige afkast, og så investeringernes samlede kursudsving er lavere end markedets gennemsnitlige kursudsving. Strategien lykkes dog ikke konsekvent, og både afkast og kursudsving kan derfor afvige både positivt og negativt fra markedsgennemsnittet.