Modtag personlig investeringsplan

Udfyld spørgsmålene nedenfor og modtag en personlig investeringsplan, inkl. information om afkast og omkostninger.

Udfyld spørgsmål her

Investeringsplanen er baseret på uvildig og uafhængig investeringsrådgivning, da vi ikke modtager nogen form for provision.

For dig har det den fordel, at vi ikke har nogen skjulte dagsordener. Vores eneste interesse er at skabe den bedst mulige løsning for dig.

 • Indtast venligst et tal større end eller lig med 100000.
 • Ønsket risikoprofil

 • Forklaring:

  Høj: Forventning om højt investeringsafkast, hvor det må forventes at værdien af investeringerne svinger MEGET, og at der i investeringsperioden kan forekomme negative afkast. Der investeres udelukkende i børsnoterede globale aktier.

  Mellem: Forventning om et moderat investeringsafkast, hvor det må forventes at værdien af investeringerne svinger NOGET, og at der i investeringsperioden kan forekomme negative afkast. Der investeres i børsnoterede globale aktier og europæiske obligationer.

  Lav: Forventning om et beskedent investeringsafkast, hvor det må forventes at værdien af investeringerne svinger MINDRE end på en høj- og mellemrisiko investeringsløsning. Der investeres i børsnoterede globale aktier og europæiske obligationer samt kontanter.

  Uanset svaret ovenfor kan du altid vælge at sælge dine investeringer med dags varsel.
 • Forklaring:

  Passiv investeringsstrategi: Investeringerne sammensættes, så afkastet (passivt) følger markedernes gennemsnitlige afkast så tæt som muligt. Afkastet kan aldrig blive bedre end markedernes gennemsnitsafkast, men omkostningsniveauet i en passiv investeringsstrategi er til gengæld lavere end i en aktiv investeringsstrategi.

  Aktiv investeringsstrategi: Investeringerne sammensættes, så afkastet forventes at være bedre end markedernes gennemsnitlige afkast, og så investeringernes samlede kursudsving er lavere end markedets gennemsnitlige kursudsving. Strategien lykkes dog ikke konsekvent, og både afkast og kursudsving kan derfor afvige både positivt og negativt fra markedsgennemsnittet.