Falcon Porteføljepleje Aktiv

I Falcon Porteføljepleje Aktiv sammensætter vi investeringerne med henblik på at skabe et langsigtet afkast, der er bedre end markedsafkastet.

Det gør vi ved at udnytte det faktum, at man på langt sigt vil opnå gode og robuste afkast ved at basere sine aktieinvesteringer på flere forskellige akademisk anerkendte investerings-strategier (aktieudvælgelsesmetoder).

Mange porteføljeforvaltere og investeringsrådgivere udvælger aktier på baggrund af én enkelt strategi, typisk value-strategien. Det vil sige, at der købes aktier, som vurderes at være billige i forhold til selskabernes økonomiske nøgletal. I de sidste mange år har denne strategi dog ikke givet de bedste afkast, idet en billig aktie ikke nødvendigvis stiger i værdi.

Traditionelle aktieporteføljer består oftest af en diversificeret portefølje af valueaktier. Falcon Porteføljepleje består af en kombination af blandt andet valueaktier, momentumaktier og kvalitetsaktier. Det skaber en mere robust aktieportefølje.

afkast

Strategien der anvendes i Falcon Porteføljepleje Aktiv har givet et langsigtet afkast der er højere en markedsafkastet.

Strategien følger dog ikke markedsafkastet så godt som Falcon Porteføljepleje Passiv, og der er derfor perioder hvor den passive investeringsstrategi giver bedre afkast end den aktive strategi.

Risikoen, et mål for størrelsen af kursudsvingene, er lavest i Falcon Porteføljepleje Aktiv, og strategien opnår således det højeste afkast ved den laveste risiko.

du får personlig rådgivning

Nogen foretrækker at de udelukkende investerer i aktier, og andre foretrækker at have både aktier og obligationer i deres portefølje, så de får en portefølje med en højere grad af robusthed ved pludselige kursfald.

Vores erfarne investeringsrådgivere sikrer, i samarbejde med dig, at din portefølje sammensættes så den passer til dine egne ønsker og behov. Vores personlige rådgivning stopper ikke her: Du er altid velkommen til at kontakte os hvis du har spørgsmål eller hvis der er noget du gerne vil drøfte.

Som kunde i Falcon Porteføljepleje Aktiv har du naturligvis også adgang til både Porteføljeopsparing og Porteføljenedsparing.

Klik her for at modtage en gratis investeringsplan

Klik her for at book’e et kort telefonmøde hvor du kan høre mere om vores investeringsløsninger

 

Vi kombinerer de bedste strategier

Blandt akademikere og praktiere er der udbredt enighed om at fire af de bedste investerings-strategier er disse:

 1. Investering i kvalitetsaktier, dvs. aktier med høj finansiel kvalitet (eksempelvis lav gæld og god indtjening)
 2. Investering i aktier med lav volatilitet, dvs. aktier med mindre kursudsving end gennemsnittet
 3. Investering i momentum-aktier, dvs. de aktier der har klaret sig bedst det seneste halve til hele år
 4. Investering i value-aktier, dvs. aktier der er lavt prissatte (eksempelvis lav P/E)

Alle fire strategier har hver for sig leveret betydelige merafkast i forhold til verdensmarkedsindekset. De gennemsnitlige årlige merafkast målt over de sidste 25 år er:

 • Kvalitetsaktier: +3,1% p.a.
 • Aktier med lav volatilitet: +0,7% p.a.
 • Momentum-aktier: +4,1% p.a.
 • Value.aktier: +2,8% p.a.

Investerings-strategiernes merafkast svinger meget over tid, og det er derfor vigtigt, at man udvælger sine aktieinvesteringer med omhu. I nogen perioder er det eksempelvis bedst at være overvægtet i momentumaktier, mens det andre perioder er bedst at være overvægtet i valueaktier.

Fra 2010 til 2020 var afkastet på valueaktier markant lavere end markedet, og afkastet på momentumaktier var markant bedre. Fra slutningen af 2020 har det været omvendt.

I Falcon Porteføljepleje sammensættes aktieporteføljen således, at aktier som kan knyttes til strategier, der er i favør, bliver overvægtet, og aktier som kan knyttes til strategier, der ikke er favør, bliver undervægtet.

Herved skabes en aktieportefølje med overvægt af aktier der har god performance, samtidig med, at porteføljen har en høj grad af risikosprednng og dermed en god robusthed overfor kursudsving.

Ønsker du nyheder fra
Falcon Fondsmæglerselskab?

 • DU FÅR BLANDT ANDET:

  • Tips til din porteføljepleje og formueforvaltning
  • Artikler om investering og investeringsstrategier
  • Indblik i vores porteføljer og deres afkast

  Ingen spam. Kun seriøse og relevante mails.

 • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.