SÅDAN PLEJER VI DIN PORTEFØLJE

Vi passer på dine penge, som vi passer på vores egne

Vi sammensætter din portefølje, så den passer til din risikoprofil og investeringshorisont.

Jo højere investeringsrisiko du er villig til at acceptere, og jo længere investeringshorisont du har, jo flere aktier vil der være i porteføljen.

En del af vores kunder har udelukkende aktier i porteføljen, men de fleste har både statsobligationer, virksomhedsobligationer og aktier i porteføljen.

I samarbejde med os fastlægger vi også, om du ønsker at aktierne skal investeres efter en indeks-strategi eller en aktiv strategi. Det kan du læse mere om her

løbende justering af investeringerne

Når man investerer, er det vigtigt at tage hensyn til de ændringer der sker i den globale økonomi, eksempelvis renteændringer, inflationsændringer, recession, økonomisk overophedning osv.

Det er endvidere vigtigt at tage hensyn til ændringer i aktiemarkederne, eksempelvis om nogen selskaber gør det bedre end andre, eller om markedet er særligt uroligt eller eventuelt over-optimistisk.

Alle disse forhold analyserer vi løbende, og vi foretager de nødvendige ændringer i din portefølje når der er behov for det.

Vores porteføljestyringsmetode består af en strategisk allokering, en dynamisk taktisk allokering og en operationel aktiv-allokering.

Den strategiske allokering sker når vi investerer for dig første gang. I praksis fordeles din investering typisk mellem forskellige typer aktier, korte statsobligationer, og forskellige typer virksomhedsobligationer. Når helt grundlæggende økonomiske forhold ændrer sig, ændrer vil vi ændre denne allokering. Eksempelvis vil der alt andet lige være flere obligationer i porteføljen når renterne er høje, end når de er lave.

Den dynamiske taktiske allokering sker når der sker væsentlige ændringer i markederne – eksempelvis når der er aktieuro eller når aktiekurserne virker urealistisk høje. Afhængig af situationen vil vi reducere- eller øge risikoen i vores kunder porteføljer. En reduktion af risikoen kan eksempelvis ske ved at vi sælger aktier og køber obligationer i stedet.

Den operationelle aktiv-allokering sker indenfor de enkelte aktiv-typer. Det kan eksempelvis være geninvestering ved udløb af obligationer i obligationsfondene, eller det kan være ændringer i aktiefondenes vægte i Falcons aktive aktieinvesteringsstrategi.

Interesseret?

Klik her for at book’e et kort telefonmøde hvor du kan høre mere om vores investeringsløsninger

Klik her for at modtage en personlig og uforpligtende investeringsplan

Ønsker du nyheder fra
Falcon Fondsmæglerselskab?

  • DU FÅR BLANDT ANDET:

    • Tips til din porteføljepleje og formueforvaltning
    • Artikler om investering og investeringsstrategier
    • Indblik i vores porteføljer og deres afkast

    Ingen spam. Kun seriøse og relevante mails.

  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.