Falcon Porteføljepleje

Hos os kan du få en personlig og uvildig investeringsløsning, der sikrer dig gode langsigtede afkast.

Modtag mere information

 

Ønsker du ikke selv at stå for dine investeringer og din formueforvaltning, kan du overlade det til os. Så behøver du ikke at bruge tid på at spekulere over, hvilke værdipapirer der er gode at have i porteføljen – og hvornår det er bedst at købe og sælge.

Vi sammensætter din portefølje så den giver bedst muligt afkast indenfor de investeringsrammer, du har fastlagt. Vi overvåger porteføljen løbende, og vi justerer den, når der er behov for det.


AKTIV ELLER PASSIV INVESTERINGSSTRATEGI?

Vi tilbyder to løsninger, Falcon Porteføljepleje Passiv og Falcon Porteføljepleje Aktiv:

Falcon Porteføljepleje Passiv er for dem, der ønsker et afkast, som følger det gennemsnitlige markedsafkast så tæt som muligt. En fordel ved en passiv investeringsstrategi er, at omkostningsniveauet er lavere end i en aktiv investeringsstrategi. Til gengæld bliver afkastet aldrig bedre end aktiemarkedets gennemsnitsafkast.

Falcon Porteføljepleje Aktiv er for dem, der ønsker en investeringsstrategi, hvor aktiebeholdningerne justeres over tid og dermed afviger fra aktiemarkedets gennemsnitsafkast. Formålet med strategien er at skabe et afkast, der på langt sigt er højere end markedernes gennemsnitlige afkast.

Nogen mener, at en aktiv investeringsstrategi er bedst, mens andre mener, at det ikke er muligt at skabe langsigtede afkast, som overstiger markedsafkastet. Vi mener, at man skal have lov til selv at vælge sin strategi og tilbyder derfor begge dele.

Klik her for at book’e et kort telefonmøde hvor du kan høre mere om vores investeringsløsninger

Klik her for at læse mere om Falcon Porteføljepleje Passiv

Klik her for at læse mere om Falcon Porteføljepleje Aktiv

Klik her for at modtage en personlig og uforpligtende investeringsplan

AFKAST

Strategien der anvendes i Falcon Porteføljepleje Aktiv har givet et langsigtet afkast, der er højere en markedsafkastet.

Strategien følger dog ikke markedsafkastet så godt som Falcon Porteføljepleje Passiv, og der er derfor perioder, hvor den passive investeringsstrategi giver bedre afkast end den aktive strategi.

Risikoen, et mål for størrelsen af kursudsvingene, er lavest i Falcon Porteføljepleje Aktiv, og strategien opnår således det højeste afkast ved den laveste risiko.

Ønsker du nyheder fra
Falcon Fondsmæglerselskab?

  • DU FÅR BLANDT ANDET:

    • Tips til din porteføljepleje og formueforvaltning
    • Artikler om investering og investeringsstrategier
    • Indblik i vores porteføljer og deres afkast

    Ingen spam. Kun seriøse og relevante mails.

  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.