..Kopi af Falcon Porteføljepleje

Hos os kan du få en personlig investeringsløsning, der sikrer dig gode langsigtede afkast.

Modtag mere information

 

Ønsker du ikke at stå for dine investeringer og din formueforvaltning, kan du overlade det til os. Så behøver du ikke at bruge tid på at spekulere over, hvilke værdipapirer der er gode at have i porteføljen – og hvornår det er bedst at købe og sælge.

Vi sammensætter din portefølje så den giver bedst muligt afkast indenfor de investeringsrammer, du har fastlagt. Vi overvåger porteføljen løbende, og justerer den, når der er behov for det.

embed

embed

Sådan er Falcon Porteføljepleje anderledes

FalconAndre
Hvem kan få personlig og individuel rådgivning?AlleOftest formue på +2 mio.kr.
Den samlede ÅOP for en porteføljeløsning forventes at være i niveauet:

Vores indtjening består alene af det forvaltningshonorar, som vi modtager fra Investeringsforeningen Falcon Invest

0,60% – 1,50%1,00% – 3,00%
Årligt gebyr for porteføjlepleje og afkastrapportering0 kr.Mindst 15.000 kr.
Hvad er tilgangen til aktieinvestering?Aktiv kombination af flere strategierTypisk én enkelt strategi
Porteføljen analyseres, revurderes og tilpasses kvartalsvis til markedsvilkårene og kundens valgte risikoprofilJaNej

 

Klik her for at modtage en gratis investeringsplan.

AFKAST

I Falcon Porteføljepleje udnyttes det faktum, at man på langt sigt kan opnå gode og robuste afkast ved at basere sine aktieinvesteringer på flere forskellige akademisk anerkendte investeringsfaktorer (aktieudvælgelsesmetoder).

Mange porteføljeforvaltere og investeringsrådgivere udvælger aktier på baggrund af én enkelt investeringsfaktor; Value-faktoren. Det vil sige, at der købes aktier, som vurderes at være billige i forhold til selskabernes økonomiske nøgletal. I de sidste mange år har denne løsning dog ikke givet de bedste afkast, idet en billig aktie ikke nødvendigvis stiger i værdi.

Traditionelle aktieporteføljer består oftest af en diversificeret portefølje af valueaktier. Falcon Porteføljepleje består af en kombination af blandt andet valueaktier, momentumaktier og kvalitetsaktier. Det skaber en mere robust aktieportefølje.

VORES INVESTERINGSSTRATEGI

Fire af de bedste investeringsfaktorer er kvalitet, lav volatilitet, momentum og value. Alle har leveret betydelige merafkast i forhold til verdensmarkedsindekset. De gennemsnitlige årlige merafkast målt over de sidste 25 år er:

 • Kvalitet: +3,1% p.a.
 • Lav volatilitet: +0,7% p.a.
 • Momentum: +4,1% p.a.
 • Value: +2,8% p.a.

Investeringsfaktorernes merafkast svinger meget over tid, og det er derfor vigtigt, at man udvælger sine aktieinvesteringer med omhu. I nogen perioder er det eksempelvis bedst at være overvægtet i momentumaktier, mens det andre perioder er bedst at være overvægtet i valueaktier.

Fra 2010 til 2020 var afkastet på valueaktier markant lavere end markedet, og afkastet på momentumaktier var markant bedre. Fra slutningen af 2020 har det været omvendt.

I Falcon Porteføljepleje sammensættes aktieporteføljen således, at aktier som kan knyttes til faktorer, der er i favør, bliver overvægtet, og aktier som kan knyttes til faktorer, der ikke er favør bliver undervægtet.

Herved skabes en aktieportefølje med overvægt af aktier der har god performance, samtidig med, at porteføljen har en høj grad af diversificering og dermed en god robusthed overfor kursudsving.

For nogen kunder vil det endvidere være relevant at have en del af formuen placeret i forskellige typer af obligationer og eventuelt et større eller mindre kontantbeløb.

Vælger du Falcon Porteføljepleje, får du således en moderne og værdiskabende værdipapirportefølje med fokus på netop din risikoprofil, din investeringshorisont, og dine personlige ønsker til, hvordan din formue bør forvaltes. Vores løsning vil altid blive præsenteret på et personligt møde.

Ønsker du nyheder fra
Falcon Fondsmæglerselskab?

 • DU FÅR BLANDT ANDET:

  • Tips til din porteføljepleje og formueforvaltning
  • Artikler om investering og investeringsstrategier
  • Indblik i vores porteføljer og deres afkast

  Ingen spam. Kun seriøse og relevante mails.

 • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.