Falcon Porteføljepleje

Vi tilbyder individuel og gebyrfri porteføljepleje baseret på kundernes personlige formueforhold og deres ønsker til investeringsrisiko.

Vi oplever at for mange danskere tjener for lidt på deres investeringer i forhold til hvad de burde tjene, og det ønsker vi at ændre på.

Vores løsning er derfor for alle, uanset formuens størrelse.

 

Hvis du ikke selv ønsker at stå for dine investeringer og din formueforvaltning, kan du overlade det til os. Så behøver du ikke at bruge tid på at spekulere over hvilke værdipapirer der er gode at have i porteføljen – og hvornår det er bedst at købe og sælge.

Vi sammensætter din portefølje så den giver bedst muligt afkast indenfor de investeringsrammer du har fastlagt. Vi overvåger den løbende, og vi justerer når der er behov for det.

Sådan er Falcon Porteføljepleje anderledes

FalconAndre
Alle kundernes porteføljer er baseret på en multifaktor investeringsstrategi.
– en moderne investeringsstrategi der sikrer gode langsigtede afkast og systematisk udjævning af kursudsving
JaNej
Der tages systematiske og evidensbaserede investeringsbeslutninger uden følelser eller subjektive overvejelser. Psykologiske ”fælder” undgåsJaNej
Årligt gebyr for porteføjlepleje og afkastrapportering0 kr.Mindst 15.000 kr.
Hvem kan få personlig og individuel rådgivning?AlleOftest formue på +2 mio.kr.

 

Vil du vide mere om Falcon Porteføljepleje?

VORES INVESTERINGSSTRATEGI

Falcon Fondsmæglerselskab er førende indenfor investeringsstrategier baseret på momentum, og vi er specialister i multifaktor investering.

For os er kundernes risikospredning vigtig, og i vores investeringsløsninger består porteføljen derfor altid af en kombination af mindst tre aktieudvælgelsesmetoder.

For nogen kunder vil det endvidere være relevant at have en del af formuen placeret i forskellige typer af obligationer og eventuelt et større eller mindre kontantbeløb.

Som følge af de store fordele, har multifaktor investering været i kraftig vækst, globalt, i de seneste år, fra 3,8 milliarder USD i 2009 til 70 milliarder USD i 2018.

Vælger du Falcon Porteføljepleje, får du således en moderne og værdiskabende værdipapirportefølje med fokus på netop din risikoprofil, din investeringshorisont, og dine personlige ønsker til hvordan din formue bør forvaltes. Vores løsning vil altid blive præsenteret på et personligt møde.

VORES AFKAST

Afkast på udvalgte porteføljer med varierende investeringshorisont og risikoprofil.

Mellemlang tidshorisontLang tidshorisont
Lav risikoÅrligt afkast6,5%8,2%
10-års afkast87,5%119,0%
Mellem risikoÅrligt afkast8,4%10,0%
10-års afkast124,7%158,8%
Høj risikoÅrligt afkast10,1%11,1%
10-års afkast161,4%186,3%

 

Forudsætninger og kommentarer:

 • Afkast er opgjort for 10-års perioden 1. september 2010 til 31. august 2020
 • Kundens portefølje vil altid være baseret på personlig investeringsrådgivning, så den afspejler kundens individuelle behov og ønsker. Ovennævnte oversigt er derfor blot eksempler på porteføljeafkast
 • Vi anvender altid mindst 3 forskellige aktieudvælgelsesmetoder i kundernes porteføljer med henblik på at øge investeringsafkastet og udjævne kursudsvingene
 • Der foretages årlige re-balanceringer mellem investeringsstrategierne for at sikre, at porteføljens risikoprofil fastholdes
 • Afkast er beregnet efter samtlige omkostninger, herunder underliggende omkostninger i fondene, samt kundens handelsomkostninger, kursspænd, kurtage, depotomkostninger og valutavekslingsomkostninger betalt til kundens bank
 • Kunden betaler ingen gebyrer til Falcon Fondsmæglerselskab
 • Historiske afkast er ingen garanti for de fremtidige afkast

Ønsker du nyheder fra
Falcon Fondsmæglerselskab?

 • DU FÅR BLANDT ANDET:

  • Tips til din porteføljepleje og formueforvaltning
  • Artikler om investering og investeringsstrategier
  • Indblik i vores porteføljer og deres afkast

  Ingen spam. Kun seriøse og relevante mails.

 • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.