Falcon Porteføljepleje

Vi tilbyder individuel og gebyrfri porteføljepleje baseret på kundernes personlige formueforhold og deres ønsker til investeringsrisiko.

Vi oplever at for mange danskere tjener for lidt på deres investeringer i forhold til hvad de burde tjene, og det ønsker vi at ændre på.

Vores løsning er derfor for alle, uanset formuens størrelse.

Modtag mere information

 

Sådan er Falcon Porteføljepleje anderledes

FalconAndre
Årligt gebyr for porteføjlepleje og afkastrapportering0 kr.Mindst 15.000 kr.
Hvem kan få personlig og individuel rådgivning?AlleOftest formue på +2 mio.kr.
Hele porteføljen analyseres, revurderes og tilpasses til de aktuelle markedsvilkår hvert kvartalJaNej

 

Klik her for at se hvordan din værdipapirportefølje vil være sammensat i en Falcon porteføljeplejeløsning.

AFKAST

Set over en lang tidshorisont får man et betydeligt højere afkast ved at basere sine aktieinvesteringer på akademisk anerkendte investeringsfaktorer (aktieudvælgelsesmetoder), end ved at investere passivt i verdensmarkedsindekset, eksempelvis via en ETF.

Fire af de bedste investeringsfaktorer er kvalitet, lav volatilitet, momentum og value, der alle har betydelige merafkast i forhold til verdensmarkedsindekset. De gennemsnitlige årlige merafkast målt over de sidste 25 år er

 • Kvalitet: +3,1% p.a.
 • Lav volatilitet: +0,7% p.a.
 • Momentum: +4,1% p.a.
 • Value: +2,8% p.a.

Investeringsfaktorernes merafkast svinger meget over tid, og det er derfor vigtigt at man udvælger sine aktieinvesteringer med omhu.

Value-aktier har eksempelvis gjort det markant dårligere end markedet i de seneste mange år, og en faktor-baseret portefølje bør derfor p.t. være undervægtet i value-aktier. Dette vil dog ændre sig, og spørgsmålet er kun hvornår.

En investering i en (passiv) indeksfond der spejler det globale markedsværdivægtede aktieindeks for udviklede lande, ville i de seneste 10 år have givet et årligt afkast på ca. 10% efter omkostninger.

Vi udnytter de fordele som multifaktor investeringer giver, og en Falcon Portefølje, der er fuldt allokeret mod aktier, ville således have haft et årligt afkast der var 1,4% højere i den samme 10-års periode, efter omkostninger.

En Falcon Portefølje ville som følge af renters-rente effekten have resulteret i et samlet merafkast over de 10 år på 350.000 kr. for hver investeret million.

Hvis du ikke selv ønsker at stå for dine investeringer og din formueforvaltning, kan du overlade det til os. Så behøver du ikke at bruge tid på at spekulere over hvilke værdipapirer der er gode at have i porteføljen – og hvornår det er bedst at købe og sælge.

Vi sammensætter din portefølje så den giver bedst muligt afkast indenfor de investeringsrammer du har fastlagt. Vi overvåger den løbende, og vi justerer når der er behov for det.

VORES INVESTERINGSSTRATEGI

Falcon Fondsmæglerselskab er førende indenfor investeringsstrategier baseret på momentum, og vi er specialister i multifaktor investering.

For os er kundernes risikospredning vigtig, og i vores investeringsløsninger består porteføljen derfor altid af en kombination af mindst tre aktieudvælgelsesmetoder.

For nogen kunder vil det endvidere være relevant at have en del af formuen placeret i forskellige typer af obligationer og eventuelt et større eller mindre kontantbeløb.

Som følge af de store fordele, har multifaktor investering været i kraftig vækst, globalt, i de seneste år, fra 3,8 milliarder USD i 2009 til 70 milliarder USD i 2018.

Vælger du Falcon Porteføljepleje, får du således en moderne og værdiskabende værdipapirportefølje med fokus på netop din risikoprofil, din investeringshorisont, og dine personlige ønsker til hvordan din formue bør forvaltes. Vores løsning vil altid blive præsenteret på et personligt møde.

Ønsker du nyheder fra
Falcon Fondsmæglerselskab?

 • DU FÅR BLANDT ANDET:

  • Tips til din porteføljepleje og formueforvaltning
  • Artikler om investering og investeringsstrategier
  • Indblik i vores porteføljer og deres afkast

  Ingen spam. Kun seriøse og relevante mails.

 • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.