Uenighed om ESG-ratings

Stor uenighed om ESG-ratings

I de seneste år har Environmental, Social og Governance (ESG) – eller overvejelser omkring bæredygtighed – i investeringer vundet større og større popularitet.

Det stigende fokus på at sætte et positivt aftryk på samfundet, miljøet eller hvordan virksomheden ledes og udvikles har medført en naturlig interesse for at skabe forskellige mærkninger, der kan guide investorerne og sikre transparens i valget af ESG-produkter.

Det internationale analysehus, Morningstar, anvender for eksempel glober. Derudover ses det også nu, at Svanemærkning ikke længere kun gælder vaskepulver, tandpasta eller tekstiler, men også investeringsforeninger.

Det er alt sammen et skridt i den rigtige retning i forhold til at presse på for en bæredygtig omstilling af vores fælles verden samtidig med, at man forsøger at sikre gennemsigtighed i investeringerne.

Investorerne kan dog ikke læne sig tilbage og alene lade sig guide af mærkninger. Der eksisterer endnu ikke konsensus eller standarder for, hvordan de tre søjler indenfor ESG (samfund, miljø og virksomhedsledelse) vægtes og vurderes.

De forskellige metoder og præferencer giver vidt forskellige billeder af en virksomheds bæredygtighedsrating eller ESG-score.

Det bedste eksempel vi kan give, er at se på forskellen mellem ratings fra to internationale, meget velansete og anvendte ratingselskaber: Sustainalytics og RobecoSAM. Begge rater selskaber på en skala fra 0 til 100, hvor 100 er en topplacering.

I grafen herunder har vi taget alle de selskaber, der indgår i MSCI SRI aktieindekset. Indekset er et af de mest restriktive indeks indenfor bæredygtighed og god selskabsledelse. Sammenlignet med et normalt verdensindeks er ca. 75% af aktierne screenet væk.

På x-aksen ses scoren fra Sustainalytics for de enkelte aktier, og på y-aksen vises scoren fra RobecoSAM for det samme selskab.

 

Datakilde: Sustainalytics, RobecoSAM og Falcon Fondsmæglerselskab A/S

I en perfekt verden ville der ikke være den store forskel i ratingen af selskaberne og forholdet mellem scores ville placere sig som de grønne prikker. Det vil sige nogenlunde ens stigende fra venstre bund mod højre top.

I virkeligheden kan der dog observeres mange og store forskelle. For eksempel rates Ørsted meget forskelligt af de to udbydere. Selskabet får en top-rating med en score på 97 i Sustainalytics og en under middel score på 40 af RobecoSAM. Det samme mønster ses for Proctor & Gamble. Selskabet vurderes lavt af Sustainalytics og markant højere af RobecoSAM. Alle de grå prikker viser tilfælde, hvor der er stor uenighed mellem de to udbydere.

Af de selskaber, som indgår i MSCI SRI indekset, vurderer Sustainalytics og RobecoSAM ca. 43% af selskaberne til at have en score på 80 eller højere. Til gengæld er de ikke enige om, hvilke der skal have den høje score. Det er kun 26%-point af disse selskaber, som overlapper mellem de to udbydere.

Der er intet galt med udbydernes scores. Der er ikke noget, de har overset. Forskellene skyldes alene vidt forskellige metoder og præferencer.

Det er ganske tankevækkende og viser, at mærkninger og stempler kan være et godt udgangspunkt for valg af produkter, men det kan endnu ikke kan stå alene.

Mantraet om at have kendskab til det, du investerer i og hvorfor gælder også indenfor bæredygtig investering.

Oplysningerne i dette materiale er udarbejdet til brug for orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe, beholde eller sælge ejerandele i virksomheder og værdipapirer omtalt i materialet, i Falcon Invest eller andre værdipapirer, ligesom de ikke kan betragtes som anbefalinger eller rådgivning af finansiel, juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Falcon Invest og Falcon Fondsmæglerselskab A/S kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af dispositioner – eller mangel på samme – foretaget på baggrund af oplysningerne i dette materiale.

Ønsker du nyheder fra
Falcon Fondsmæglerselskab?

  • DU FÅR BLANDT ANDET:

    • Tips til din porteføljepleje og formueforvaltning
    • Artikler om investering og investeringsstrategier
    • Indblik i vores porteføljer og deres afkast

    Ingen spam. Kun seriøse og relevante mails.

  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.