EKSPERTER I MOMENTUM

Vi er Danmarks førende kapitalforvalter indenfor momentuminvestering og har som de eneste i Danmark fokus på faktorinvesteringer.

Vi yder individuel, uforpligtende og gebyrfri formuerådgivning og porteføljepleje baseret på kundernes individuelle formueforhold og ønsker til investeringsrisiko.

Vi er endvidere rådgiver af Investeringsforeningen Falcon Invest, der består af tre aktiefonde og to specialfonde – hvoraf den ene fond har fokus på investering i bæredygtige selskaber.

Falcon Fondsmæglerselskab A/S er underlagt tilsyn af Finanstilsynet.