INVESTERING FOR ALLE

Falcon Porteføljepleje

Vi tilbyder individuel og gebyrfri porteføljepleje baseret på dine personlige formueforhold og ønsker til investeringsrisiko.

Vi oplever, at alt for mange danskere får for lidt ud af deres investeringer i forhold til, hvad de burde få. Det ønsker vi at ændre.

Vores løsning er derfor for alle, uanset formuens størrelse.

Hvad er Momentum?

At investere via momentum er en evidensbaseret måde at investere på, der grundlæggende handler om udbud og efterspørgsel: Køb de værdipapirer, der er størst efterspørgsel efter, og undgå de værdipapirer, der er mindst efterspørgsel efter.

Investering via momentum har både i teori og praksis, givet et højere langsigtet afkast end markedsafkastet på tværs af både geografiske regioner og aktivklasser.

Multifaktor Investering

Gode langsigtede porteføljeafkast sikres bedst ved hjælp af multifaktor investering.

Faktorinvestering er at målrette investeringerne mod aktier med bestemte karakterisika som historisk har givet et påvist merafkast. Der findes adskillige faktorer, som er er akademisk meget veldokumenterede. Det kan for eksempel være værdiansættelsesniveauet eller kursmomentum.

Hvis man investerer systematisk i investeringsfaktorer, kan der opnås et højere risikojusteret afkast sammenlignet med en indeksinvestering, hvor alle aktier i et indeks købes.

Derudover kan der også opnås bedre diversifikation på totalniveau, når man bruger forskellige investeringsfaktorer til aktieudvælgelse i den samme portefølje. Det skyldes, at faktorerne ikke svinger helt synkront. Derfor vil kursudsvingene i et vist omfang udligne hinanden. Multifaktor investering er således særdeles attraktivt for aktieinvestorer.

Multifaktor investering er også relativt komplekst uden de rette investeringsværktøjer. Mange bruger derfor desværre kun én enkelt faktor til at investere efter. Valget falder typisk på valueinvesteringer, da denne faktor er intuitivt nem at forstå.

Falcon Porteføljepleje er baseret på multifaktor investering.