PERSONLIG PORTEFØLJEPLEJE

Falcon Porteføljepleje

Vi tilbyder individuel og gebyrfri porteføljepleje baseret på dine personlige formueforhold og ønsker til investeringsrisiko.

Vi oplever, at alt for få investorer får det afkast af deres formue som de burde, og som de fortjener. Det ønsker vi at ændre på.

Modtag gratis investeringsplan.

VI ER I SAMME BÅD

Ledelsen i Falcon Fondsmæglerselskab har selv investeret i alle Falcons investeringsprodukter, både i Falcon Special-mandater, i Falcon Porteføljepleje, samt i alle fem fonde i Falcon Invest. Vi er således i samme båd som vores kunder: Kundernes succes er vores succes – og omvendt.

Du kan derfor trygt lægge din formue i vores hænder. Vi sørger for, at den vokser i samme takt som vores egen formue.

DIN PORTEFØLJE PLEJES AF EKSPERTER

I Falcon Porteføljepleje udvælges aktierne efter akademisk velbelyste metoder.

Det sikrer dig en robust aktieportefølje med gode og stabile afkast på langt sigt.

Traditionelle aktieporteføljer består oftest af en diversificeret portefølje af valueaktier. Falcon Porteføljepleje består af en kombination af blandt andet valueaktier, momentumaktier og kvalitetsaktier. Det skaber en mere robust aktieportefølje.