INVESTERING FOR ALLE

Falcon Porteføljepleje

Vi tilbyder individuel og gebyrfri porteføljepleje baseret på dine personlige formueforhold og ønsker til investeringsrisiko.

Vi oplever at alt for få investorer får det afkast af deres formue som de burde, og som de fortjener. Det ønsker vi at ændre på.

Vores løsning er derfor for alle, uanset formuens størrelse.

FALCON SPECIAL-MANDATER

For professionelle og institutionelle kunder, der ønsker en spredning af aktieporteføljen på flere forskellige investeringsfaktorer, tilbyder vi markedets førende løsning for porteføljens momentum-komponent.

Et special-mandat kan eksempelvis være baseret på en geografisk afgrænsning, eller på et sektorfokus. En tredje mulighed er at skræddersy et mandat med særligt fokus på udvalgte bæredygtige virksomheder.

Multifaktor Investering

Gode langsigtede porteføljeafkast sikres bedst ved hjælp af multifaktor investering.

Faktorinvestering er at målrette investeringerne mod aktier med bestemte karakterisika som historisk har givet et påvist merafkast. Der findes adskillige faktorer, som er er akademisk meget veldokumenterede. Det kan for eksempel være værdiansættelsesniveauet eller kursmomentum.

Hvis man investerer systematisk i investeringsfaktorer, kan der opnås et højere risikojusteret afkast sammenlignet med en indeksinvestering, hvor alle aktier i et indeks købes.

Derudover kan der også opnås bedre diversifikation på totalniveau, når man bruger forskellige investeringsfaktorer til aktieudvælgelse i den samme portefølje. Det skyldes, at faktorerne ikke svinger helt synkront. Derfor vil kursudsvingene i et vist omfang udligne hinanden. Multifaktor investering er således særdeles attraktivt for aktieinvestorer.

Multifaktor investering er også relativt komplekst uden de rette investeringsværktøjer. Mange bruger derfor desværre kun én enkelt faktor til at investere efter. Valget falder typisk på valueinvesteringer, da denne faktor er intuitivt nem at forstå.

Falcon Porteføljepleje er baseret på multifaktor investering.