Vores historie

falcon i dag

 • Vi har mere end 900 investorer via Investeringsforeningen Falcon Invest, i Falcon Porteføljepleje og som seggregerede mandater.
 • Vores kunder bor i hele Danmark og serviceres fra vores kontorer i Aarhus og København.
 • 92% af Falcon Fondsmæglerselskab A/S er ejet af selskabets stiftere, medarbejdere og ledelse.
 • Vi har ca. 400 mio.kr. under administration.
 • Vi har 8 banker som distributionspartnere.

EN REJSE TILBAGE I TIDEN

2021

 • Falcon Flex Momentum lancerer ny investeringsstrategi: Er nu Danmarks første multifaktor-fond.
 • Investeringsløsningen Porteføljeopsparing lanceres.
 • Jens Elkjær ansættes som Direktør for Forretningsudvikling.

2020

 • Pr. 1. januar 2020 fusioneres Falcon Fondsmæglereselskab med søsterselskabet Applied Investment Research ApS. Herefter ejes alle IP-rettigheder vedrørende investeringsmodellerne af Falcon Fondsmæglerselskab.
 • Investeringsløsningen Falcon Porteføljepleje lanceres.
 • Efter anvendelse af ressourcer på udvikling af investeringssoftware og opbygning af organisationen i årene 2015 til 2019, er der i årsregnskabet for 2020 et overskud på 1,3 mio.kr. efter skat.

2019

 • Der åbnes kontor i København på Ørestads Boulevard 73.
 • Falcon Brighter Future lanceres som en ny afdeling i Investeringsforeningen Falcon Invest.

2018

 • Kapitalforeningen Falcon Invest omdannes til Investeringsforening med navnet “Investeringsforeningen Falcon Invest”.
 • Der har bl.a. den fordel at investeringsprodukterne er UCITS compliant og derfor kan anvendes i pensionsordninger.
 • Falcon Fondsmæglerselskab fortsætter som investeringsrådgiver for Investeringsforeningen Falcon Invest og alle investeringsforeningens afdelinger efter omdannelsen.
 • Der indgås aftale med de første banker om at distribuere Falcon Invest investeringsbeviser.
 • Falcon Global Momentum lanceres som en afdeling i Investeringsforeningen Falcon Invest.

2017

 • Falcon Management A/S omdannes til et fondsmæglerselskab, skifter navn til Falcon Fondsmæglerselskab A/S og underlægges tilsyn af Finanstilsynet (med FT ID 8321)
 • Kapitalforeningen Falcon Invest etableres og børsnoteres.
 • De tidligere aktieselskaber, Falcon Invest C20 Momentum A/S, Falcon Invest Flex A/S og Falcon Invest Europe Momentum A/S, lægges ind under kapitalforeningen som særskilte afdelinger.
 • Det har den fordel at alle nu kan købe investeringsbeviser på Fondsbørsen. Tidligere var minimumsinvesteringen 750.000 kr.
 • Falcon Fondsmæglerselskab bliver investeringsrådgiver for Kapitalforeningen Falcon Invest og alle dens afdelinger.

2016

 • Morten Trebbien ansættes som Kundedirektør.
 • Der lanceres to investeringsfonde, som Falcon Fondsmæglerselskab bliver investeringsrådgiver for:
  – Investeringsfonden Falcon Invest C20 Momentum A/S
  – Investeringsfonden Falcon Invest Europe Momentum A/S

2015

 • Falcon Management A/S stiftes den 5. januar 2015 som Forvalter af Alternative Investeringsfonde (FAIF).
 • Der etableres kontor i Aarhus på Inge Lehmanns Gade 10.
 • Falcon Management bliver investeringsrådgiver for den nyetablerede investeringsfond Falcon Invest Flex A/S.

2014

 • Idéen om Falcon opstår i et samarbejde mellem René K. Engell, Thomas Knudsen og Rasmus Sommerskov.
 • Formålet med Falcon er at skabe et investeringsrådgivningsfirma for alle, og som er opbygget med henblik på at løse reelle markedsbehov for investeringer. De første investeringer tager udgangspunkt i formuer skabt af Rasmus Sommerskov og Thomas Knudsen ifm. salget af hver deres virksomhed.
 • René har på dette tidspunkt været investeringsrådgiver og porteføljemanager for Rasmus og Thomas fra henholdsvis starten af 2012 og efteråret 2013.