Bestyrelse

Jesper Jarlbæk

Jesper Jarlbæk

Bestyrelsesformand

Jesper Jarlbæk er uddannet statsautoriseret revisor  (1981), var Managing Partner i Arthur Andersen & Co. Indtil 2002, og Koncerndirektør i Deloitte 2002-2006. Siden da har Jesper  helliget sig bestyrelsesarbejde samt investeringer i vækstvirksomheder. Han er bestyrelsesmedlem i Bang & Olufsen, bestyrelsesformand i  kapitalfonden CataCap og derudover bestyrelsesmedlem i en række vækstvirksomheder, som han også er aktionær i. Jesper er formand for DanBAN (Danish Business Angels),  næstformand i DVCA, Dansk Venture Capital Association, samt Bestyrelsesmedlem og kasserer i EBAN, den europæiske sammenslutning af Business Angel netværk

Læs mere om Jesper på LinkedIn.

Mikael Jakobsen

Mikael Jakobsen

Bestyrelsesmedlem

Mikael er uddannet i den finansielle sektor, hvori han siden har været i 40 år. Senest har han fra 2010 til juni 2018 været Bankdirektør i Nordjyske Bank med ansvarsområder indenfor bl.a. forretningsudvikling på hele privatkunde- og private banking området, salg og marketing, HR og personaleudvikling, strategi,
ledelse- og organisationsudvikling. I direktionen har Mikael deltaget aktivt i fem fusioner.

Mikael sidder i dag i bestyrelsen for 1. divisionsklubben Vendsyssel FF, hvor han er næstformand, og har derudover egen virksomhed indenfor ledelse, strategi, forretningsudvikling samt sparring af bestyrelsesformænd, direktioner, ledere og ledergrupper.

Læs mere om Mikael på LinkedIn.

Esben Seier Pedersen

Bestyrelsesmedlem

Esben Seier Pedersen bringer en omfattende baggrund inden for strategisk forretningsudvikling af alternative investeringsfonde til Falcons bestyrelse. Med erfaring i at udvikle, udbyde og forvalte aktiver på knap 1 mia. kr. samt daglig håndtering af investorkommunikation og bestyrelsesarbejde, tilfører Esben en dybdegående forståelse for værdiskabelse og investorrelationer. Udover sit arbejde i bestyrelsen for Esbens eget selskab, SØM ejendomme A/S, har han demonstreret en passion for bæredygtighed og fremtidige investeringstrends.

Læs mere om Esben på LinkedIn.