Vores artikler om investering

Investering er et håndværk. Og ligesom med alle andre håndværk, kan man forbedre sine færdigheder ved at blive inspireret af hvordan andre gør det.

Nedenfor har vi samlet en række faglige artikler om investering, som vi har skrevet.

Vi håber at det giver dig inspiration.

Perspektiver på hvorfor man bør investere langsigtet

det kan være dyrt at stå på sidelinjen

Er det risikofyldt at geninvestere i et aktiemarked, der er steget efter man har været ude (og har været kontant) i for eksempel 1 år?

Artiklen beskriver, baseret på en undersøgelse af det amerikanske S&P 500 indeks, hvorfor man hurtigst muligt bør hoppe på aktietoget igen.

Den langsomme vej til et højt afkast

Artiklen beskriver, hvordan tid og tålmodighed er en vigtig faktor i forbindelse med succesfuld investering.

3 råd til at forblive langsigtet

Artiklen beskriver 3 råd, der er vigtig at have i mente, når man vil forblive en langsigtet investor.

Skat og investering

Er lagerbeskatning bedre end realisationsbeskatning?

Mange tror fejlagtigt, at afkastet efter skat på realisationsbeskattede aktiefonde er højere end afkastet efter skat på lagerbeskattede aktiefonde som følge af skattereglerne. Dette beror oftest på forsimplede forudsætninger for beregningerne, eller at beregningerne er baseret på forældede skatteregler.

Vi sammenligner derfor i nærværende artikel lagerbeskatning og realisationsbeskatning ud fra mere realistiske- og opdaterede forudsætninger, og artiklens konklusionen er at lagerbeskatning oftest er mere fordelagtig end realisationsbeskatning.

Om indeksinvestering

Derfor skal du kombinere aktiv og passiv investering

Passive investeringsforeninger har oplevet stor popularitet de seneste år, hvilket skyldes simpel porteføljepleje og dermed lavere omkostninger for kunderne. Denne artikel handler om hvorfor det er en god ide at kombinere passiv investering med aktiv investering.

Indeksinvestering: en aktiv investeringsstrategi med en passiv kapitalforvalter

Indeksinvestering reduceres ofte til, at der er tale om imple investeringer med lave omkostninger, hvor målet er at følge markedsafkastet. I virkelighedens verden er der dog mange og vigtige nuancer at forholde sig til. For eksempel valget af ETF-udbyder, det underliggende indeks, der investeres i samt viden om, at investering via ETF’er er en aktiv investeringsstrategi med en passiv kapitalforvalter.

Læs artiklen: Klik her

 

indeksinvestering: Fordele og faldgruber

Denne artikel beskriver hvordan man kan sammensætte en aktieportefølje via ETF’er eksponeret mod regioner eller lande. Der gives også eksempler på, hvilke forhold og faldgruber man bør være opmærksom på i den forbindelse.

Læs artiklen: Klik her

Om vægtning af aktierne i porteføljen

Mange aktieindeks er toptunge

Vidste du, at mange af de ledende aktieindeks er meget “toptunge”?

Et eksempel er det amerikanske S&P 500 indeks. Her er aktierne vægtet ud fra deres markedsværdi. Jo højere markedsværdi, jo større vægt. Det er sådan aktierne vægtes i en indeksfond. Vægtningen gør, at risikoen ofte bliver koncentreret på nogle få aktier. Det giver høje vægtninger som ingen aktiv forvalter på fornuftig vis ville kunne argumentere for.

Markedsværdivægtede vs. ligevægtede aktieporteføljer

En investor der havde investeret i en portefølje af amerikanske S&P 500 aktier, hvor det samme krone-beløb var investeret i hver enkelt aktie (en ligevægtet portefølje) ville siden maj 2003 have tjent 121.000 kr. mere pr. 100.000 kr. investeret end, hvis vedkommende havde fordelt investeringsbeløbet efter de enkelte selskabers markedsværdi (en markedsværdivægtet portefølje).

Læs artiklen: Klik her

Andre artikler om investering

 Stor uenighed om ESG-ratings

I de seneste år har Environmental, Social og Governance (ESG) – eller overvejelser omkring bæredygtighed – i investeringer vundet større og større popularitet.

I artiklen beskriver vi, at definitionen af bæredygtighed langt fra er entydig, og hvordan det resulterer i meget forskellige aktieporteføljer i fonde der markedsfører sig som bæredygtige.

Læs artiklen: Klik her

Danske Bank – fra højmomentum til lavmomentum

Det kan være fristende at købe eller holde fast i aktier, fordi de er faldet meget. Man tror måske, at bunden er nået, eller man ejer allerede aktien og ønsker ikke at realisere et tab. Omvendt kunne det ligeledes være fristende at sælge en aktie som man synes er steget for meget.

Ingen af delene er dog relevante ud fra et momentumperspektiv. Som momentuminvestorer forholder vi os til en forskningsbaseret forventning om, at relative vindere vil forblive vindere, og relative tabere vil fortsætte med at klare sig dårligere end vinderne. Læs mere om dette i vores momentum-case med Danske Bank A/S.

Ønsker du nyheder fra
Falcon Fondsmæglerselskab?

  • DU FÅR BLANDT ANDET:

    • Tips til din porteføljepleje og formueforvaltning
    • Artikler om investering og investeringsstrategier
    • Indblik i vores porteføljer og deres afkast

    Ingen spam. Kun seriøse og relevante mails.

  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.