Formuerådgivning

Hvis du har en investérbar formue på mere end 2 mio. kr. tilbyder vi individuel, uforpligtende og gebyrfri formuerådgivning, baseret på dine personlige formueforhold og dine ønsker til investeringsrisiko.

Sådan er vi anderledesFalconAndre
Personlig formuerådgivning: Du er i centrum og puttes ikke ned i en ”kasse”. Fokus er på dit behov, ikke på rådgiverens indtjeningJaNej
Moderne risiko-reduktion ved anvendelse af momentum-investering i den rette kombination med andre investeringsstrategierJaNej
Systematisk og evidensbaseret investering uden følelserJaNej
Årligt gebyr for porteføljetjek og løbende porteføjlepleje med afkastrapportering0 krMin. 15.000 kr
Formuerådgivning ydes for formuer større end….2 mio.kr+ 5 mio.kr

 

Vil du vide mere om vores gebyrfri formuerådgivning og porteføljepleje

 • MODTAG INFORMATION OM FALCONs PORTEFØLJEPLEJE

 • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

 

Hos Falcon Fondsmæglerselskab er vi eksperter i investeringsstrategier baseret på momentum. For os er kundernes risikospredning vigtig, og i vores investeringsløsninger anbefaler vi altid mindst én investeringsstrategi mere end vores egen momentumstrategi. For nogen kunder vil det endvidere være relevant at have en del af formuen placeret i forskellige typer af obligationer og eventuelt et større eller mindre kontantbeløb.

Når du vælger os, får du en anderledes og værdiskabende værdipapirportefølje med fokus på netop din risikoprofil, din investeringshorisont, og dine personlige ønsker til hvordan din formue bør forvaltes. Vores løsning vil altid blive præsenteret på et personligt møde.

Vi tilbyder både enkeltstående porteføljetjek og kontinuert porteføljepleje.

PORTEFØLJE-TJEK

Vi oplever at næsten alle værdipapirporteføljer kan forbedres på et eller flere områder. Her er nogen eksempler på problemer vi ofte ser hos vores kunder:

 • Porteføljens indhold er usystematisk sammensat og er derfor ikke optimal.
 • Porteføljens sammensætning er uforholdsmæssig kompleks og er derfor uoverskuelig
 • Porteføljen matcher ikke den ønskede risikoprofil
 • Porteføljen matcher ikke den ønskede investeringshorisont
 • Det risikojusterede afkast er lavere end forventet
 • Omkostningsniveauet er højere end nødvendigt
 • Der tages ikke periodisk stilling til behovet for justeringer i porteføljesammensætningen

Vores erfaring er således at det giver stor værdi at få sin portefølje gennemgået med ”nye øjne” af en professionelle investeringsrådgiver/samarbejdspartner.

Hvis du ønsker en analyse af din nuværende porteføljesammensætning og hvorledes vi mener sammensætningen kan forbedres, er du velkommen til at kontakte os.

Et portefølje-tjek giver et uforpligtende input til din porteføljesammensætning, baseret på de aktuelle markedsvilkår og dine personlige præferencer – og det koster dig ikke noget.

Vil du vide mere om portefølje-tjek

 • MODTAG INFORMATION OM FALCONs PORTEFØLJE-TJEK

 • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

Porteføljepleje

Hvis du ikke selv ønsker at bruge tid og ressourcer på at stå for din løbende formuepleje, dvs. beslutte hvilke værdipapirer der skal handles, hvornår de skal handles – og at foretage handlerne – kan du lade os stå for det hele.

Herved sparer du tid, idet din formuesammensætning løbende overvåges af os og justeres ”automatisk” når der er behov for det. En aftale om porteføljepleje kan gennemføres i din nuværende bank og er derfor nem at implementere.

Vil du vide mere om porteføljepleje

 • MODTAG INFORMATION OM FALCONs PORTEFØLJEPLEJE

 • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.