Råvarer i porteføljen

Råvarer i porteføljen – Kend din besøgstid…

Med råvarefonde kan investeringerne spredes på flere aktivklasser end aktier og obligationer. De stigende råvarepriser har igen øget interessen blandt private for investering i disse fonde.

Én af de største og ældste råvarefonde i USA, Invesco DB Commodity Index ETF, har oplevet et inflow på 1,7 mia. USD siden råvarepriserne steg efter Sundhedskrisen i 2020. I de 7 år før det, hvor priserne faldt, var der outflows for 3,3 mia. USD.

Målt i amerikanske dollar har fondens investorer tjent 25% i år. Det ledende amerikanske S&P 500 aktieindeks er i modsætning faldet med 5%. Siden 2021 har fonden givet et afkast på 77% versus 23% for S&P 500.

Råvarer kan være attraktive, fordi de ikke svinger i takt med aktier (lav korrelation). Det kan give en spredningsgevinst i porteføljen. Til gengæld har de givet et væsentligt lavere afkast end aktier de seneste mange år. Faktisk over 9% mindre årligt de seneste 16 år, hvor investering i råvarer blev muligt via børshandlede fonde. Det svarer til næsten 400.000,- mindre i afkast for hver 100.000,- investeret i forhold til en investering i aktier.

RÅVARER KAN VÆRE SPÆNDENDE OG FRUSTRERENDE

Grafen viser udviklingen mellem 100% investering i aktier og 100% investering i råvarer. I midten ses en 50/50 fordeling mellem de to.

 

Kilde: Falcon Fondsmæglerselskab A/S. Egne beregninger med udgangspunkt i data for SPDR S&P 500 ETF Trust (Ticker: SPY) og Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (Ticker: DBC). Årlig re-balancering til ligevægt ved 50/50-eksempel.

Er råvarer en god forsikring mod inflation?

Er man en aktiv investor, kan der være stor værdi i at investere i råvarer. Man skal dog have en klar strategi og kende sin besøgstid. Det viser grafen.

For langsigtede investorer er det mindre attraktivt med en fast strategisk allokering til råvarer. Det vil formentlig lede til mere frustration end glæde.

Fra 2011 til 2015 gav en råvareinvestering -50% mens aktier gav +80%. En allokering til råvarer kunne have udfordret selv den mest tålmodige person.

Råvarer siges at være en god forsikring mod inflation. Vi anerkender argumentet. Aktier kan dog være også være en god og meget mere simpel forsikring.

Selvom aktier klarer sig bedst, når inflationen er lav eller faldende, har mange selskaber muligheder i tider med høj inflation. De kan nemlig hæve prisen overfor slutbrugeren som svar på de stigende input-omkostninger.

Vi kan kun igen understrege, at en lang tidshorisont er vigtig. At være fuldt investeret i aktier over lange perioder er den bedste forsikring mod inflation.

På den måde akkumuleres de gode afkast, som opnås i perioder med lav eller faldende inflation. De kompenserer for de, måske, mindre gode afkast, man får i perioder med høj eller stigende inflation.

Tilbage til artikeloversigt.

Oplysningerne i dette materiale er udarbejdet til brug for orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe, beholde eller sælge ejerandele i virksomheder og værdipapirer omtalt i materialet, i Falcon Invest eller andre værdipapirer, ligesom de ikke kan betragtes som anbefalinger eller rådgivning af finansiel, juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Falcon Invest og Falcon Fondsmæglerselskab A/S kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af dispositioner – eller mangel på samme – foretaget på baggrund af oplysningerne i dette materiale.