Vederlag til direktion og bestyrelse

2021 (kr.)2020 (kr.)
Bestyrelse
Jesper Jarlbæk (formand)100.000100.000
Mikael Toldbod Jakobsen50.00060.667
Jørgen Lavesen50.00050.000
Bestyrelse i alt200.000210.667
Direktion
Thomas Knudsen377.586399.181
Direktion i alt377.586399.181