Vederlag til direktion og bestyrelse

2022 (kr.)2021 (kr.)
Bestyrelse
Jesper Jarlbæk (formand)100.000100.000
Mikael Toldbod Jakobsen50.00050.000
Jørgen Lavesen50.00050.000
Bestyrelse i alt200.000200.000
Direktion
Thomas Knudsen302.058377.586
Direktion i alt302.058377.586